Меню
Остання редакція: 02 березеня 2018

ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Соціальний розвиток сільських регіонів»

Кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва запрошує Вас до участі у  ІІІ  науково-практичній конференції «Соціальний розвиток сільських регіонів», яка відбудеться 16 травня 2018 року. Форма участі: очно-заочна.

Планується робота за напрямками:

-         Теоретико-методологічні засади дослідження соціальних проблем сільських регіонів:

-         Історичні та природні фактори формування регіонів в Україні;

-         Особливості сільського розселення та стан сільської поселенської мережі в Україні;

-         Демографічна ситуація в українському селі та шляхи її покращення;

-         Соціально-економічний розвиток сільських територій;

-         Методологічні аспекти становлення української національної ментальності;

-         Регіональна політика держави в сучасних умовах;

-         Регіональна політика посткомуністичних та пострадянських країн (порівняльні дослідження); 

-         Філософські, політичні, правові та соціальні аспекти формування громадянського суспільства в сучасних умовах

-         Теорія і практика управління підприємствами агропромислового комплексу;

-         Сучасний менеджмент в аграрному секторі економіки України;

-         Краєзнавчі дослідження та краєзнавчий туризм;

-         Вчені-аграрники (персоналії);

-         Садівництво і садово-паркова культур

а українців;

-         Сучасна вища аграрна освіта:  методологія, історичні етапи розвитку, перспективи реформування;

-         Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук в аграрних ВНЗ;

-         Проблеми професійної підготовки спеціалістів в аграрних ВНЗ в контексті інформаційних процесів в сучасному світі;

-         Методичні основи виховного процесу в аграрному вузі;

-         Сучасні методи викладання соціально-гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін в аграрному вузі.

На базі матеріалів, що будуть подані авторами, планується випуск колективної монографії.

Останній термін подання статей  –  1 квітня 2018 р.  (включно).

Інформаційний лист на конференцію