Меню

Навчальний процес

Навчальний процес  — це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти та відповідності вимогам європейської інтеграції вищої освіти України.

Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіче­ної, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення на­укових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвит­ку в соціально-культурній сфері, в галузях, системах управління та організації праці. Він базується на ступеневій системі вищої освіти та принципах науковості, гуманізму, де­мократизму, наступності та безперервності.