Меню

Ямчук Павло Миколайович

Ямчук Павло Миколайович Науковий ступінь: доктор філософських наук
Вчене звання: професор
Посада: професор кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін
Контактний телефон: (04744)3-22-26
Email: jamchuk1972@gmail.com

 

Освіта:

 Одеський державний університет імені І.І.Мечникова, спеціальність «Українська мова та література», кваліфікація – філолог, викладач української мови та літератури (диплом ЛЖ № 000955 від 23 червня 1994 р.);

 Науковий ступінь:

 кандидат філологічних наук за спеціальністю 10-00-01 – українська література. Диплом кандидата наук, виданий Рішенням Президії Вищої Атестаційної Комісії України від 9 грудня 1998 року (протокол № 16-06/9);

 Вчене звання – доцент

 Вчене звання доцента присвоєно Рішенням Атестаційної Колегії МОН України  від 20 червня 2002 року (протокол №3/47-Д)

  Науковий ступінь:

 доктор філософських наук за спеціальністю 09.00.12 – філософські науки (українознавство).  Диплом доктора наук,  виданий Рішенням Президії Вищої Атестаційної Комісії України від 6 жовтня 2010 року (протокол № 26-06/6).

 Вчене звання: 

Професор кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін, 

(атестат 12ПР №008306 від 30 листопада 2012 р.);

 Теми дисертаційних досліджень:

– на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: «Імпресіонізм в українській прозі 1890-1930-х років»;

 – на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук: «Східнохристиянська ціннісно-смислова парадигма консервативного мислення в українському бароковому дискурсі  ХVІ- ХVІІІ століть».

 Підвищення кваліфікації:

– Неперервної освіти і туризму; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/015350-21 від 05.11.2021 р.; "Українська духовно-інтелектуальна ідентичність: від джерел до новітніх перпектив".

 Тема наукового дослідження: 

«Філософський світогляд та провідні естетичні домінанти європейського імпресіонізму кінця ХІХ століття».

 Є академіком НАН ВО України на підставі того, що «Академія Наук Вищої Освіти, на підставі свого Статуту обрала Академіком Ямчука Павла Миколайовича по відділенню філософії. Обрання затверджено Загальними Зборами 19 грудня 2015 року. Протокол №14/15».  

 Викладає навчальні дисципліни: 

«Філософія», «Філософія науки, логіка, педагогіка й психологія», «Інтелектуальна власність», Філософія 101, Філософія науки 103Філософія 183, Філософія науки 203

Аналіз наукової та професійної активності

Наукові і навчально-методичні публікації

Агро Силабус

Методичні вказівки до практичних робіт магістр 201 АгрономіяМетодичні вказівки до самостійних робіт магістр 201 агрономія заочне

Методичні вказівки для вивчення курсу «Філософія» для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання

ORCID: 0000-0003-4158-1641

Google Scholar: link