Меню
Остання редакція: 02 жовтня 2020

Всеукраїнська студентська наукова конференція "Новітні технології в агрономії – проблеми та перспективні напрями студентських досліджень (до 125-річчя від дня народження видатного вченого В.Л. Симиренка)"

Секції народознавства і правових дисциплін працювали 30 - 31 березня 2016 року. В роботі секцій взяли участь 75 студентів та 10 викладачів. Всього на секціях було заслухано та обговорено 57 доповідей студентів.

На секції народознавства ( керівник секції – доктор філософських наук, професор Ямчук П.М., керівник гуртка – кандидат історичних наук, старший викладач Коваленко-Чукіна І.Г., староста гуртка – студ. 41-сп групи Гуртовенко А.І. ) були розглянуті актуальні питання української історії, зокрема, порушувались проблеми історичного краєзнавства, пов’язані з історією нашого міста та регіону. Були представлені доповіді, присвячені проблемам різноманітних аспектів української культури, сучасної цивілізації та проблеми людини, ролі філософії у формуванні ідеології українського національного відродження та формуванні національної самосвідомості, зокрема студентів, основні цілі та завдання філософування особистості.

На секції правових дисциплін ( керівник секції – кандидат юридичних наук, доцент Білошкурська З.П., керівник гуртка – кандидат юридичних наук, доцент Машковська Л.В., староста гуртка – студ. 41-м групи Прокопенко І.І.) розглядались проблеми публічної фінансової діяльності, правові засади валютного регулювання та валютного контролю, регулювання державних видатків, бюджетний процес в Україні, трудове законодавство, новий Трудовий кодекс України, переваги та недоліки, проблеми правового регулювання видатків на вищу освіту, працевлаштування студентів вищих навчальних закладів: проблеми та шляхи їх вирішення, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, ліцензування та патентування певних видів господарської діяльності та ін.

Були визнані кращими та відзначені грамотами та призами наступні доповіді : аспіранта кафедри менеджменту ЗЕД та логістики Богачика Павла (Філософія Г. Сковороди як важлива складова філософії України), ст. 21-П гр. Ваховської А. В. (Цивілізаційний вибір України), ст. 13-АС гр. Василишена В. М. (Філософські ідеї конфуціанства і сучасний світоглядний контекст), ст. 13-АС гр. Дюгана К. М. (Основи філософського вчення Лао-Цзи), ст. 11-ЕК гр. Калічака О. М. (Велике слово Шевченкового заповіту в контексті московсько-українських взаємин), ст. 13-АС гр. Шклярука Л. Р. (Філософія пізнання в людському бутті), ст. 11-ЕК гр. Роєнко В. Д. (Надія Суровцова – велика українка XX ст.), ст. 11-М. гр. Руденко Б. О. (Субкультура футбольних фанатів як культурне явище суспільства).

Всі доповіді викликали велику зацікавленість присутніх, було багато запитань, відбулась жвава дискусія. Авторам рекомендовано продовжити дослідження обраних тем.

Кращі студентські роботи рішенням секцій рекомендовано для участі в наукових студентських конференціях в інших ВУЗах, а також до включення в збірник наукових праць студентів.