Меню
Остання редакція: 25 квітня 2018

Звіт про роботу наукового гуртка кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Всеукраїнської наукової студентської конференції, приуроченої 215-річчю від дня народження О.Д. Нордмана

 Науковий студентський гурток працював в складі секцій народознавства і правових дисциплін  25 квітня 2018 року. В роботі секцій взяли участь 77 студентів та 9 викладачів. Всього на секціях було заслухано та обговорено 56 доповідей студентів.

На секції історії України, народознавства та філософії (керівник секції – доцент Костюк М.В., керівник гуртка – доцент Доморослий В. І., староста гуртка – студ. 11 м групи Тимощенко М.).  Були розглянуті актуальні питання української історії, зокрема, будівництво основ української державності на різних етапах суспільного життя на території України, порушувались проблеми міжнаціональних стосунків на території України та шляхи їх оптимального вирішення.

 Кращими були визнані наступні доповіді: студента 11-сп групи Кучерявого М.М. (Києво-Могилянська академія як центр професійної філософії); студентки 41-сп групи Зінової Д.А. (Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні); студента 11-пб групи Неймета М. (Галицько-Волинське князівство: особливості державного будівництва); студента 12-а групи Плескач О.В. (Єврей, який підписав договір з Петлюрою).

На секції правових дисциплін (керівник секції – кандидат юридичних наук, доцент Білошкурська З.П., керівник гуртка – кандидат юридичних наук, доцент Машковська Л.В., староста гуртка – студ. 11 м-з групи Белім А.С.). Розглядались проблеми соціальної захищеності студентської молоді, важливість формування трудового права України, проблеми правового регулювання механізму банкрутства в Україні, особливості володіння. Користування та розпорядження об’єктами культурної спадщини, вирішення проблем захисту інтелектуальної власності та авторських прав в Україні, правові проблеми застосування штрафних санкцій в договірних відносинах та ін.

Всі доповіді викликали велику зацікавленість присутніх, було багато запитань, відбулась жвава дискусія. Авторам рекомендовано продовжити дослідження обраних тем.

Були визнані кращими та відзначені грамотами наступні доповіді: студентки 11 м-тм групи Поляніцької А.В. (Особливості володіння, користування та розпорядження об’єктами культурної спадщини); студента 21 к-о групи Щербини О. О. (Вирішення проблем захисту інтелектуальної власності та авторських прав в Україні); студентки 21-гр групи Балашової К.В. (Поняття та мета покарання як форми реалізації кримінальної відповідальності); студентки 11- мм групи Воропай В.В. (Правові проблеми застосування штрафних санкцій в договірних відносинах).

Кращі студентські роботи рішенням секцій рекомендовано для участі в наукових студентських конференціях в інших ВУЗах, а також до включення в збірник наукових праць студентів.