Меню
Остання редакція: 07 вересня 2018

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ І ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ВЗЯЛА АКТИВНУ УЧАСТЬ У СВЯТКУВАННІ ДНЯ УНІВЕРСИТЕТУ

 На початку нового навчального року в Уманському національному університеті садівництва традиційно відзначається День Університету. Цього року святкування припало на 7 вересня. Кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін УНУС взяла активну участь у підготовці й проведенні свята.

Вченими – викладачами кафедри було репрезентовано експозицію, де подано потужний науковий, навчально-методичний, освітньо-виховний доробок за минулий навчальний рік, представлено креативне бачення сьогодення й майбутнього кафедри, окреслено інноваційні підходи до новітніх завдань, що постають в усій соціально-гуманітарній сфері вітчизняної науки. Особливу увагу вчені кафедри приділяють формуванню аксіологічних та морально-етичних пріоритетів майбутніх фахівців аграрно-економічної сфери. Така увага відображена й у низці правознавчих, виховних заходів, які здійснюються викладачами кафедри впродовж багатьох років поспіль. У проведенні цих заходів акцентується на тріаді християнської моралі й етики, історично-українознавчих концепцій, осмислення засад правової держави й громадянського суспільства. Таке гармонійне єднання знаходить відгук як у науковців й студентів університету, так  і за межами УНУС.