Меню

Наукова робота

Наукова робота виконується відповідно до міжкафедральної комплексної теми «Методологічні та організаційні аспекти досліджень у галузі соціальних, гуманітарних та природничих наук в аграрному вищому навчальному закладі» (номер державної реєстрації 0116U003209):

*дослідження історичних етапів формування української державності, громадянського суспільства в Україні;

*розвиток аграрної освіти в Україні й на Черкащині;

*філософсько-духовні проблеми української ментальності;

*трансформація соціальної сфери українського села в умовах аграрної реформи;

*правові засади розвитку аграрного сектора в Україні;

*соціальні проблеми українського студентства;

*методологія і практика підготовки та виховання студентів аграрних ВНЗ.

Колектив кафедри активно нарощує та реалізує свій науковий потенціал. Регулярно видаються монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, фахові статті з актуальних проблем соціології й політології.

 Науково-практична діяльність полягає в наступному:

* участь в роботі міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів;

*підготовка монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей, методичних розробок;

*робота науково-дослідної лабораторії історичного краєзнавства.

*випуск збірника наукових статей «Проблеми суспільно-політичних, гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін в аграрному вузі»;

*проведення наукових конференцій на тему: «Соціальний розвиток сільських регіонів»;

*проведення соціологічних досліджень з проблем соціального розвитку села, політичних процесів в Україні, розвитку аграрної освіти;

*підготовка юридичних рекомендацій адміністративним і господарським органам;

*керівництво науковою роботою студентів;

*соціологічний моніторинг громадської думки жителів України і регіонів з проблем суспільно-політичного, соціально-економічного та культурно-духовного розвитку, місцевого самоврядування;

*науковий аналіз реформування вищої освіти України в світлі вимог Болонського процесу;

*надання юридичної допомоги населенню з проблем адміністративного, цивільного, сімейного, аграрного, трудового та міжнародного законодавства;

*поширення знань і навичок щодо збереження народних традицій і звичаїв, загальнолюдських і релігійних цінностей;

*консультування з питань історії та туристичного краєзнавства, етнокультурології.