Меню
Остання редакція: 20 лютого 2020

Соціологічна лабораторія

Соціологічна лабораторія при кафедрі суспільних наук була створена ще 1986 року і однією з перших в СРСР була прийнята до Радянської соціологічної асоціації. Наразі як Уманське регіональне відділення входить до Соціологічної асоціації України (керівник – А.М. Шатохін)..

Протягом майже сорокарічного існування були проведені різноманітні соціологічні дослідження як в масштабах України, так і в університеті. Зокрема триває реалізація лонг-етюдного дослідження «Соціальний портрет студента аграрного вузу», моніторинг ефективності навчально-виховного процесу в УНУС, дослідження проблем соціального захисту сільського населення України в умовах земельної реформи, моніторинг стану та перспектив соціально-політичного і економічного розвитку Уманщини, проблем європейської інтеграції України тощо

Активну участь в роботі соціологічної лабораторії беруть викладачі і студенти УНУС.

Згідно плану роботи, протягом 2019 року були проведені наступні заходи:здійснений моніторинг суспільно-політичної ситуації в м. Умань напередодні виборів Президента України та Верховної Ради України;проаналізовано релігійний  стан в Уманському НУС, зокрема у зв’язку із утворенням Православної Церкви України;продовжено моніторинг ставлення селян до ринку земель в Україні.

По всіх проведених дослідженнях підготовлені аналітичні довідки і поповнені бази даних. Дослідження проводилися методами анкетування, інтерв’ю, аналізу документів. Обробка і аналіз одержаної соціологічної інформації здійснювалися загально статистичними методами, зокрема визначення середньої  та модальної величин, рівня дисперсії, парних порівнянь, а також відбувався «ремонт вибірки». Дані оформлювалися у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Об’єм вибірки залежно від генеральної сукупності сягав 100-500 осіб. Одержані дані є достовірними і репрезентативними для відповідних програм досліджень.

Крім того проведені пілотажні дослідження:ставлення студентів першого курсу до навчання;щорічне опитування випускників Уманського НУС;проблеми студентського самоврядування.

Деякі результати дослідження.

За ініціативою громадських організаційм. Умань та відповідно плану заходів Навчально-наукової соціологічної  лабораторії уберезні та червні 2019 року проведено соціологічне опитування жителів м. Умань в рамках системного моніторингу громадської думки щодо соціально-економічного та політичного розвитку міста. Наразі опитування стосувалося соціально-політичної ситуації в місті Умань в період виборів Президента України та Верховної Ради України.

Опитування проводилося методом анкетування та соціологічного інтерв’ю. Всього оброблено 531 анкета мешканців м. Умані у віці від 16 років і старше, що складає 1% відповідей категорій громадян, або кожного сотого генеральної сукупності. Сформовано фокус-групи за статево-віковим, професійно-кваліфікаційним та поселенсько-генераційним критеріями.

Ми запропонували респондентам оцінити зміст та спрямованість соціальних змін у нашому місті протягом останніхп’яти років. Ці оцінки, безумовно, ґрунтуються на самовідчутті респондентами реальних фактів суспільного буття. Як видно з даних дослідження, уманці досить об’єктивно ставляться до змісту та векторів змін.  Так, за п’ятирічку питома вага тих, хто відмічає зміни на краще в нашому місті, збільшилося на 5%. Особливо помітним стала динаміка ставлення уманчан до змін у благоустрою нашого міста. Питома вага позитивних оцінок зросла на 20%: з 52% до 71%, а  тих, хто має протилежну думку, скоротилося вдвічі. На думку кожного четвертого респондента (27,5%), помітно покращилися умови для діяльності громадських організацій, адміністративних органів і місцевих засобів масової інформації.  На думку респондентів, покращилася робота міського транспорту  (22,4%)).

Що стосується решти позицій, то тут ситуація дуже не втішна. Лише один із 8-10-ти опитаних бачать позитивні зрушення в галузі освіти, торгівлі, житлово-комунальному господарстві. Респонденти скаржаться на відсутність позитивних змін у боротьбі із корупцією та в роботі правоохоронних органів. Проте навіть на цьому не зовсім позитивному фоні виділяються проблеми безробіття та охорони здоров’я. Позитивна оцінка знаходиться в межах статистичної похибки.

Слід зауважити, що більше 3/4 респондентів (79%) не звертались протягом останнього року до установ, організацій та осіб задля вирішення своїх проблем. Зрозуміло, це може означати як відсутність проблем, що викликають необхідність допомоги, так і зневіри людей у можливості такої допомоги. Крім того, й проблеми можуть бути різними, й компетенція органів та окремих осіб в їх вирішенні далеко не однакова.

Разом з тим, деякі висновки з відповідей респондентів все ж можна зробити. По-перше, питома вага питань, які були вирішені на задоволення інтересів громадянина, що звертався, досить висока – 44,9%.  По-друге, позитивно, на думку респондентів, вирішує питання громадян міський голова Олександр Цебрій та його заступники. По-третє. Помітно покращилася робота депутатів міської ради із виборцями: 56%  звернень громадян вирішені позитивно. По-четверте. Найменшим авторитетом користуються правоохоронні органи, де на користь громади, що зверталась за справедливістю, вирішується лише одна справа з 3-х. Це свідчить про поширену недовіру до органів, закликаних захищати закон і справедливість.

Однією з важливих політичних реформ є децентралізація влади та поширення прав місцевих громад. Згідно даних дослідження, половина респондентів підтримує процеси децентралізації влади (53,8%), проте майже половина респондентів або заперечує таку реформу, або не може її оцінити через недосконалість нового законодавства.

Крім цього проаналізовано ставлення жителів м. Умань до виборів Президента України, запровадження ринку земель, релігійна обстановка в регіоні тощо.

Керівник ННСЛ, д.соц.н., проф. А.М. Шатохін.

Останні новини

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВОГО ВИДАННЯ «ЩОДЕННИКІВ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНИНА. 1919» ЗНАНОГО УМАНЦЯ  П.Ф. КУРІННОГО ВІДБУЛАСЬ В  УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ САДІВНИЦТВАЧитати повністю

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВОГО ВИДАННЯ «ЩОДЕННИКІВ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНИНА. 1919» ЗНАНОГО УМАНЦЯ П.Ф. КУРІННОГО ВІДБУЛАСЬ В УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ САДІВНИЦТВА

Читати повністю

Всі новини