Меню

Науковий гурток з правових дисциплін

ДЕНЬ ЮРИСТА!

 

Вже за сталою традицією кожного року 8 жовтня в Україні відзначають свято тих людей, доля яких тісно пов’язана з  Фемідою – юристів, людей, які приймають рішення відповідно до закону, сміливі і наполегливі у своїх діях, несуть відповідальність за свої рішення та вчинки. Не виключенням і став 2021 рік, де саме в цей день на факультеті менеджменту, кафедрі соціально-гуманітарних і правових дисциплін за безпосередньої ініціативи кандидата педагогічних наук, доцента О.А. Поліщук з нагоди цього свята відбулося засідання наукового студентського правового гуртка, де вагомими завданнями було сформувати у студентів правові знання Конституції України, законів і підзаконних актів, чітко їх дотримуватись та виносити певні рішення, які не суперечать діючому законодавству.

У даному заході з науковими доповідями взяли участь студенти всіх факультетів університету, за підсумками яких було винесено подяки та кращі з них рекомендувати до опублікування у збірнику студентських наукових праць Уманського НУС.

 Керівник наукового студентського гуртка,

кандидат педагогічних наук, доцент О.А. Поліщук 

Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 150-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі бджільництва Іполіта Івановича Корабльова

 Секція правових дисциплін кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін працювала 22 квітня 2021 року, в роботі якої прийняли участь 21 студент та чотири викладачі.

На засіданні секції (керівник – кандидат юридичних наук, доцент Машковська Л.В., керівник гуртка – кандидат педагогічних наук, доцент Поліщук О.А., староста гуртка – студентка 21-т групи Мокроус В.А.) було дистанційно заслухано та обговорено сім наукових доповідей студентів, де висвітлено низку правових питань, які стосуються екологізації сільськогосподарського виробництва, історії розвитку земельного законодавства і земельного права до 1917 року, права власності на землю Українського народу та Української держави, особливостям трудової діяльності жінок в Україні, правового забезпечення цивільно-правових відносин в Україні, міжнародного співробітництва сучасних систем судових і правоохоронних органів,  особливостям кримінальної відповідальності неповнолітніх, криміналістики як науки.

Було визнано кращими, з наукової точки зору, наступні доповіді:

 1. Почеренюк А.О., студентки 31-зм групи факультету лісового і садово-паркового-господарства на тему: «Історія розвитку земельного законодавства і земельного права України до 1917 року», науковий керівник – к.ю.н., доцент З.П. Білошкурська.

 2. Кашоїди Я.В., студентки 31-м групи факультету менеджменту на тему: «Міжнародне співробітництво, як одна з основних тенденцій розвитку сучасних судових і правоохоронних систем», науковий керівник – к.ю.н., доцент Л.В. Машковська.

 3. Горової І.С., студентки 21-м групи  факультету менеджменту на тему: «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх», науковий керівник – к.п.н., доцент О.А. Поліщук.

 4. Поліщук  А.О., студентка 11-гр групи факультету менеджменту на тему: «Криміналістика як наука: поняття, значення, теоретичні основи криміналістики», науковий керівник – к.і.н., старший викладач І.Г. Коваленко-Чукіна.

Подані наукові праці студентів буде опубліковано у Збірнику студентських наукових праць Уманського НУС та розіслано учасникам.

 Керівник наукового студентського гуртка

кафедри соціально-гуманітарних

і правових дисциплін, кандидат

педагогічних наук, доцент                                                                                                   О. А. Поліщук

ПРОДОВЖУЄ РОБОТУ НАУКОВИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОК

З ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 На кафедрі соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва функціонує науковий студентський гурток з правових дисциплін за напрямками наукової діяльності, як власне кафедри, так і в цілому університету. Відповідно до затвердженого плану гуртка проводяться засідання з активною і цілеспрямованою молоддю різних факультетів, під час засідань якого члени студентського гуртка та запрошені презентують власні доповіді на різні теми юридичного спрямування, за результатами яких видаються наукові студентські праці, які в подальшому публікуються у загальному університетському збірнику.

19 березня 2021 року відбулось планове засідання наукового студентського гуртка з правових дисциплін кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін, в якому взяли активну участь студенти факультету менеджменту, де було заслухано доповіді за тематикою господарського права, трудового права та правознавства, а саме: 

 1. «Правові засади державного регулювання господарської діяльності в Україні» (доповідач Курмишов Олександр, студент 11-гр групи);

 2. «Правові аспекти виникнення трудових та цивільних правовідносин за участю неповнолітніх» (доповідач Бондар Андрій, студент 11-гр групи).

Підсумовуючи засідання, слід зазначити, що доповіді було представлено на високому науковому рівні, висвітлено основні моменти у господарській сфері та у її державному регулюванні, що викликало неабияке обговорення та зацікавлення інших присутніх слухачів.

 Керівник наукового студентського гуртка,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри соціально-гуманітарних

і правових дисциплін О.А. Поліщук

 

На кафедрі соціально-гуманітарних та правових дисциплін відбулося засідання наукового студентського гуртка з правових дисциплін приурочене Всесвітньому дню дитини

23 листопада 2020 р. на кафедрі соціально-гуманітарних та правових дисциплін Уманського НУС було проведено засідання наукового студентського гуртка з правових дисциплін, присвячене Всесвітньому дню дитини, яке асоціюється зі святом дитячої радості, миру, благополуччя, взаєморозуміння і братерства. Слід зазначити, що 20 листопада 1959 року Генеральною Асамблеєю ООН прийнято Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – Конвенцію про права дитини

Основна ідея Конвенції полягає в найкращому забезпеченні інтересів дитини. Положення Конвенції зводяться до чотирьох основних вимог, які мають забезпечити права дітей: виживання, розвиток, захист і забезпечення активної участі в житті суспільства. Головний принцип, який проголошує Конвенція – визнання дитини повноцінної і повноправною особистістю. 

Під час засідання наукового гуртка кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін з доповідями виступила низка студентів різних факультетів, які охопили питання прав дітей в Україні, їх правового захисту та відповідальності за їх порушення, а також розвитку середовища, дружнього по відношенню до дітей, шляхом діалогу і активних дій, благополуччя дітей у всьому світі, укріплення та розширення діяльності ООН в інтересах дітей, зокрема, слід зазначити, кращі доповіді таких студентів як: А.А. Недигало на тему: «Правове забезпечення прав дітей в Україні та світі» (науковий керівник к.ю.н., доцент Л.В. Машковська)., С.В. Олійник на тему: «Захист прав і відповідальність за порушення прав дитини в Україні» (науковий керівник к.ю.н., доцент З.П. Білошкурська), А.В. Явтушенка на тему: «Права дитини, школяра, студента в Україні» (науковий керівник к.п.н., доцент О.А. Поліщук).

Організатори заходу щиро подякували доповідачам за змістовно підготовлений матеріал та побажали в подальшому міцного здоров’я, благополуччя та зразкових оцінок і вдалих сесій.

Керівник наукового студентського гуртка

з правових дисциплін

кафедри соціально-гуманітарних і

правових дисциплін Уманського НУС, доцент О.А. Поліщук

Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 120-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства С.С. Рубіна

Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 120-річчю

від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства С.С. Рубіна

 

         Секція правових дисциплін кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін працювала 23 квітня 2020 року, в роботі якої прийняли участь 12 студентів та чотири викладачі.

На засіданні секції (керівник – кандидат юридичних наук, доцент Машковська Л.В., керівник гуртка – кандидат педагогічних наук, доцент Поліщук О.А., староста гуртка – студентка 21-т групи Мокроус В.А.) було дистанційно заслухано та обговорено 12 наукових доповідей студентів, де висвітлено низку правових питань, які стосуються захисту прав споживачів, дискримінації в трудових відносинах, тенденцій розвитку та особливостей предмету міжнародного приватного права зарубіжних країн,порядку прийняття працівника на роботу, особливостей процесу працевлаштування молоді на ринку праці, способів забезпечення виконання господарських договорів, юридичного складу та характеристику адміністративного правопорушення, поняттю та ознак адміністративної відповідальності, захисту авторських прав у мережі Інтернет, актуальним проблем політичної культури молоді в Україні, екологічної безпеки в Україні, еволюції прав людини, права власності на природні ресурси та правова природокористування в Україні, а також підстав припинення права власності.

Було визнано кращими, з наукової точки зору, наступні доповіді:

 1. Жевердан В. І., студентки 31-гр групи факультету менеджменту на тему «Правові форми та механізми захисту прав споживачів»,науковий керівник – к.ю.н.,доцентЛ. В. Машковська.
 2. Сухецької К. В., студентки 11-м-з групи факультету менеджменту на тему «Способи забезпечення виконання господарських договорів», науковий керівник – к.ю.н., доцент З. П. Білошкурська.
 3. Мокроус В. А., студентки 21-т групи  інженерно-технологічного факультету на тему «Захист авторських прав у мережі Інтернет», науковий керівник – к.п.н., доцент О. А. Поліщук.
 4. Чередніченка В. О., студента 11-кн групи факультету економіки та підприємництвана тему «Еволюція прав людини»,науковий керівник –к.і.н., старший викладач І. Г. Коваленко-Чукіна.
 5. Паламаренка О. П., студента 11м-тм групи факультету менеджменту на тему «Тенденції розвитку та особливості предмета міжнародного приватного права зарубіжних країн», науковий керівник – к.ю.н., доцент Л.В. Машковська.

За поданими науковими працями студентів буде опубліковано Збірник студентських наукових праць Уманського НУС та розіслано учасникам.

 

Керівник наукового студентського гуртка

кафедри соціально-гуманітарних

і правових дисциплін, кандидат

педагогічних наук, доцент                                                            О. А. Поліщук

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ФАКТОР АВТОРИТЕТУ ТА СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ»

В середу, 11 грудня 2019 року, тривали наукові та навчально-освітні заходи, запроваджені кафедрою соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва з нагоди Всеукраїнського тижня права. Цього разу вони були присвячені багатоаспектному висвітленню проблемно-тематичного кола питань, пов’язаних із ідейним світом формування правосвідомості українських громадян в новітню епоху. До проведення цих масштабних заходів долучилися кафедри факультету менеджменту Уманського НУС. Захід розпочався, а це вже стало доброю традицією – несподівано й творчо. Всі присутні студенти, викладачі, гості, яких зібралось чимало, були запрошеними… до «зали суду». «Суддя», «прокурор», «адвокати», «обвинувачувані» були абсолютно переконливими у своїх виступах та аргументаційній базі. Їхні виступи відзначалися не лише суто юридичною точністю, а й яскравим вжиттям у ролі своїх персонажів. Погодьмось: це теж вагома риса креативного заходу,який проводиться не формально, а заради справжньої навчальної  мети, що нею є прищеплення провідних первнів праворозуміння найширшим верствам української спільноти .

     Після справедливого вироку, винесеного «суддею», робота продовжилась обговоренням таких проблемних тем як: «Адміністративно-судові відносини», «Історія реформи державного управління», «Права в ресторані», «Мова права». Слід зазначити, що всі названі вище доповіді викликали зацікавлення і дискусії присутніх як  юних студентів так і авторитетних вчених.

Підсумовуючи роботу наукового заходу, завідувач кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Л.В.Машковська щиро подякувала організаторам та учасникам творчого процесу і побажала всім присутнім подальших успіхів та наукових досягнень.

Доктор філософських наук, професор,

професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Уманського національного університету садівництва            Павло Ямчук  

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ

У рамках Всеукраїнського тижня права в Уманському НУС, на кафедрі соціально-гуманітарних та правових дисциплін було проведено урочисте засідання наукового студентського гуртка з правових дисциплін, присвячене Міжнародному дню прав людини, що відзначається 10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини у 1948 році.

Відкрила засідання керівник наукового студентського гуртка з правових дисциплін кандидат педагогічних наук, доцент О.А. Поліщук ознайомивши присутніх із основаними положеннями Декларації, які включені багатьма країнами у своє базове законодавство і конституції, принципи якої лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів з прав людини, укладених з 1948 року.

Під час засідання з науковими доповідями виступила низка студентів різних факультетів, які охопили питання міжнародно-правових стандартів у сфері захисту прав людини, поняття та сутності прав людини, основних механізмів їх захисту в Україні та Європейському Суді, зокрема, слід зазначити, кращі доповіді таких студентів як: В.А. Мокроус на тему: «Права людини», І.М. Бурли на тему: «Права людини і правосуддя в Україні», Ю.Ю. Ляшенко на тему: «Захист прав людини в Європейському Суді», А.Ю. Яковишиної на тему: «Права та обов’язки студентів».

               

                    

У роботі наукового студентського гуртка взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін, зокрема – завідувач кафедри, доцент Л.В. Машковська, професор П.М. Ямчук, доценти М.В. Костюк, О.П. Гарбар, З.П. Білошкурська та ст. викладач І.Г. Коваленко-Чукіна.

День юриста!

Традиційно 8 жовтня в Україні відзначається професійне свято юристів, усе життя яких підпорядковано гаслу: «Знати право, служити праву, захищати право».

За ініціативи кандидата педагогічних наук, доцента О.А. Поліщук на кафедрі соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського НУС з нагоди цього свята відбулося засідання наукового студентського правового гуртка, головним завданням якого було формування у студентів правової культури, впевненості у справедливість вимог Конституції України, українського законодавства, необхідності добровільного їх виконання, здатності мотивувати свої вчинки та рішення, які не суперечать діючому законодавству. В основі цього було сприяння становленню активної позиції студентів щодо реалізації прав і свобод людини і громадянина, формування правосвідомості та правової культури, готовності дотримуватися і виконувати закони і вимоги Конституції України, пропаганда юридичної професії, яка є нині дуже важливою, адже саме на правознавче співробітництво покладаються надії і завдання затвердження принципу верховенства права, вдосконалення українського законодавства, посилення правових гарантій захисту різних верств населення.

З науковими доповідями виступили студенти різних факультетів, зокрема слід зазначити кращі доповіді:

 1. Мокроус В.А., студентка інженерно-технологічного факультету 21-т групи  на тему: «Конституційні права і свободи людини і громадянина в Україні», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент О.А.Поліщук.

 1. Ляшенко Ю. Ю., студентка інженерно-технологічного факультету 21-т групи  на тему: «Історія прийняття Конституції України – Основного Закону держави», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент О.А. Поліщук.

До уваги присутніх також було представлено низку презентаційних робіт: «Що таке Конституція?», «Як створюється Конституція?» та «Конституційні права: міфи і реалії».

На завершення  доцент О.А. Поліщук подякувала всім присутнім, зокрема студентам-доповідачам, які активно допомагали та презентували свої наукові праці. 

Керівник наукового студентського гуртка

кандидат юридичних наук, доцент Машковська Людмила Володимирівна

Традиційною формою студентської науково-дослідної роботи на кафедрі соціально-гуманітарних і правових дисциплін факультету менеджменту УНУС є студентський науковий гурток з права,  під час роботи якого обговорюються нагальні теоретичні та практичні питання юридичної науки та професії в цілому.

Науковий гурток об’єднує на добровільній основі студентів, що цікавляться проблематикою різних галузей права.

На засіданнях гуртка поглиблено вивчаються норми тої чи іншої галузі права, студенти ознайомлюються з доктринальними підходами вчених правників до окремих проблем права. Крім цього, важливим є відпрацювання навичок застосування чинного законодавства України з правових питань, розглядається нова вітчизняна та зарубіжна навчальна література, наукові статті, монографічні та дисертаційні дослідження з питань, що висвітлюються та аналізуються.

За результатами роботи учасники гуртка представляють на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових конференціях свої наукові розвідки, подають до опублікування наукові статті у спеціалізованих виданнях.

Останні новини

Всі новини