Меню

Науковий гурток з правових дисциплін

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ФАКТОР АВТОРИТЕТУ ТА СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ»

В середу, 11 грудня 2019 року, тривали наукові та навчально-освітні заходи, запроваджені кафедрою соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва з нагоди Всеукраїнського тижня права. Цього разу вони були присвячені багатоаспектному висвітленню проблемно-тематичного кола питань, пов’язаних із ідейним світом формування правосвідомості українських громадян в новітню епоху. До проведення цих масштабних заходів долучилися кафедри факультету менеджменту Уманського НУС. Захід розпочався, а це вже стало доброю традицією – несподівано й творчо. Всі присутні студенти, викладачі, гості, яких зібралось чимало, були запрошеними… до «зали суду». «Суддя», «прокурор», «адвокати», «обвинувачувані» були абсолютно переконливими у своїх виступах та аргументаційній базі. Їхні виступи відзначалися не лише суто юридичною точністю, а й яскравим вжиттям у ролі своїх персонажів. Погодьмось: це теж вагома риса креативного заходу,який проводиться не формально, а заради справжньої навчальної  мети, що нею є прищеплення провідних первнів праворозуміння найширшим верствам української спільноти .

     Після справедливого вироку, винесеного «суддею», робота продовжилась обговоренням таких проблемних тем як: «Адміністративно-судові відносини», «Історія реформи державного управління», «Права в ресторані», «Мова права». Слід зазначити, що всі названі вище доповіді викликали зацікавлення і дискусії присутніх як  юних студентів так і авторитетних вчених.

Підсумовуючи роботу наукового заходу, завідувач кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Л.В.Машковська щиро подякувала організаторам та учасникам творчого процесу і побажала всім присутнім подальших успіхів та наукових досягнень.

Доктор філософських наук, професор,

професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Уманського національного університету садівництва            Павло Ямчук  

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ

У рамках Всеукраїнського тижня права в Уманському НУС, на кафедрі соціально-гуманітарних та правових дисциплін було проведено урочисте засідання наукового студентського гуртка з правових дисциплін, присвячене Міжнародному дню прав людини, що відзначається 10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини у 1948 році.

Відкрила засідання керівник наукового студентського гуртка з правових дисциплін кандидат педагогічних наук, доцент О.А. Поліщук ознайомивши присутніх із основаними положеннями Декларації, які включені багатьма країнами у своє базове законодавство і конституції, принципи якої лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів з прав людини, укладених з 1948 року.

Під час засідання з науковими доповідями виступила низка студентів різних факультетів, які охопили питання міжнародно-правових стандартів у сфері захисту прав людини, поняття та сутності прав людини, основних механізмів їх захисту в Україні та Європейському Суді, зокрема, слід зазначити, кращі доповіді таких студентів як: В.А. Мокроус на тему: «Права людини», І.М. Бурли на тему: «Права людини і правосуддя в Україні», Ю.Ю. Ляшенко на тему: «Захист прав людини в Європейському Суді», А.Ю. Яковишиної на тему: «Права та обов’язки студентів».

               

                    

У роботі наукового студентського гуртка взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін, зокрема – завідувач кафедри, доцент Л.В. Машковська, професор П.М. Ямчук, доценти М.В. Костюк, О.П. Гарбар, З.П. Білошкурська та ст. викладач І.Г. Коваленко-Чукіна.

День юриста!

Традиційно 8 жовтня в Україні відзначається професійне свято юристів, усе життя яких підпорядковано гаслу: «Знати право, служити праву, захищати право».

За ініціативи кандидата педагогічних наук, доцента О.А. Поліщук на кафедрі соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського НУС з нагоди цього свята відбулося засідання наукового студентського правового гуртка, головним завданням якого було формування у студентів правової культури, впевненості у справедливість вимог Конституції України, українського законодавства, необхідності добровільного їх виконання, здатності мотивувати свої вчинки та рішення, які не суперечать діючому законодавству. В основі цього було сприяння становленню активної позиції студентів щодо реалізації прав і свобод людини і громадянина, формування правосвідомості та правової культури, готовності дотримуватися і виконувати закони і вимоги Конституції України, пропаганда юридичної професії, яка є нині дуже важливою, адже саме на правознавче співробітництво покладаються надії і завдання затвердження принципу верховенства права, вдосконалення українського законодавства, посилення правових гарантій захисту різних верств населення.

З науковими доповідями виступили студенти різних факультетів, зокрема слід зазначити кращі доповіді:

  1. Мокроус В.А., студентка інженерно-технологічного факультету 21-т групи  на тему: «Конституційні права і свободи людини і громадянина в Україні», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент О.А.Поліщук.

  1. Ляшенко Ю. Ю., студентка інженерно-технологічного факультету 21-т групи  на тему: «Історія прийняття Конституції України – Основного Закону держави», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент О.А. Поліщук.

До уваги присутніх також було представлено низку презентаційних робіт: «Що таке Конституція?», «Як створюється Конституція?» та «Конституційні права: міфи і реалії».

На завершення  доцент О.А. Поліщук подякувала всім присутнім, зокрема студентам-доповідачам, які активно допомагали та презентували свої наукові праці. 

Керівник наукового студентського гуртка

кандидат юридичних наук, доцент Машковська Людмила Володимирівна

Традиційною формою студентської науково-дослідної роботи на кафедрі соціально-гуманітарних і правових дисциплін факультету менеджменту УНУС є студентський науковий гурток з права,  під час роботи якого обговорюються нагальні теоретичні та практичні питання юридичної науки та професії в цілому.

Науковий гурток об’єднує на добровільній основі студентів, що цікавляться проблематикою різних галузей права.

На засіданнях гуртка поглиблено вивчаються норми тої чи іншої галузі права, студенти ознайомлюються з доктринальними підходами вчених правників до окремих проблем права. Крім цього, важливим є відпрацювання навичок застосування чинного законодавства України з правових питань, розглядається нова вітчизняна та зарубіжна навчальна література, наукові статті, монографічні та дисертаційні дослідження з питань, що висвітлюються та аналізуються.

За результатами роботи учасники гуртка представляють на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових конференціях свої наукові розвідки, подають до опублікування наукові статті у спеціалізованих виданнях.

Останні новини

На кафедрі соціально-гуманітарних та правових дисциплін відбулося засідання наукового студентського гуртка з правових дисциплін приурочене Всесвітньому дню дитини.Читати повністю

На кафедрі соціально-гуманітарних та правових дисциплін відбулося засідання наукового студентського гуртка з правових дисциплін приурочене Всесвітньому дню дитини.

Читати повністю

Всі новини