Меню

Науковий гурток з правових дисциплін

ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО СТУДЕНТСЬКОГО

ГУРТКА З ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

25 березня 2024 року на кафедрі соціально-гуманітарних та правових дисциплін було проведено засідання наукового студентського гуртка з правових дисциплін під головуванням кандидата педагогічних наук, доцента Поліщук Олени Анатоліївни. 

Мета діяльності наукового студентського гуртка з правових дисциплін — формування у здобувачів вищої освіти правової культури громадянина України, що складається, передусім, зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

Найперше завдання наукового студентського гуртка з правових дисциплін — озброєння здобувачів вищої освіти знаннями законів, підвищення їх юридичної обізнаності, систематичне інформування їх про актуальні питання права.

Друге завдання — формування у здобувачів вищої освіти правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, що визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації.

Трете завдання — формування у здобувачів вищої освіти поваги до держави і права, розуміння необхідності дотримання вимог законів.

П'яте завдання — формування у здобувачів вищої освіти нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими негативними явищами, вміння протистояти негативним впливам.

Шосте завдання — подолання у правовій свідомості хибних уявлень, що сформувалися під впливом негативних явищ, життя. 

З науковими доповідями виступила низка студентів, а саме: Свіщенко Марія «Правосвідомість і правова культура», науковий керівник доцент Поліщук О.А., Сухотін Максим «Правове регулювання національної безпеки: стратегії та виклики», науковий керівник доцент Поліщук О.А., Сатанівська Ілона «Завдання органів дізнання та їх кримінально-процесуальна діяльність», науковий керівник доцент Машковська Л. В., Сушков Марат «Екологічні проблеми Українських Карпат», науковий керівник доцент                   Коваленко-Чукіна І.Г. 

Запропоновані доповіді викликали інтерес та жваве обговорення серед викладацького складу кафедри та здобувачів вищої освіти. Під час проведення засідання наукового студентського гуртка з правових дисциплін розгорнулася дискусія щодо проблемних аспектів правового регулювання національної безпеки в Україні.

 

Керівник наукового студентського гуртка

з правових дисциплін

кафедри соціально-гуманітарних і

правових дисциплін Уманського НУС, доцент О.А. Поліщук

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

студентської наукової конференції, приуроченої 160 – річчю від дня народження видатного науковця у галузі біологічних наук,

професора Й.К. Пачоського

25 квітня 2024 року відбулася студентська наукова конференція, приурочена 160 – річчю від дня народження видатного науковця у галузі біологічних наук, професора Й.К. Пачоського. 

Організатор заходу: Уманський національний університет садівництва.

Учасники конференції: молоді науковці та дослідники, здобувачі вищої освіти різних факультетів Уманського НУС.

Актуальність конференції зумовлена необхідністю підвищення рівня та удосконалення системи професійної освіти, а також розвитку навичок наукової комунікації молодих науковців.

В роботі секції правових дисциплін кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін прийняли участь 18 студентів та три викладачі.

На засіданні секції (керівник – кандидат юридичних наук, доцент Людмила Машковська, керівник гуртка – кандидат педагогічних наук, доцент Олена Поліщук, староста гуртка – студентка 11-е групи Марія Свіщенко) було заслухано та обговорено 10 наукових доповідей студентів, де висвітлено низку різнобічних питань, які стосуються  захисту прав працівників у випадках звільнення та переведення на іншу роботу, дослідженню новітніх технологій та інновацій, спрямованих на покращення екологічної продуктивності, впливу воєнного конфлікту на трудові відносини, відповідальності за ведення підприємницької діяльності без державної реєстрації, конституційної природи правових санкцій, впливу правових норм на стимулювання інноваційної діяльності у сфері сталого розвитку, правового регулювання національної безпеки, юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства в Україні, прав людини в контексті міжнародного права, застосування смертної кари в Україні, а також поняттю і сутності філософії права.

Було визнано кращими з наукової точки зору наступні доповіді:

 1. Марії Свіщенко,  студентки 11-е   групи факультету економіки і підприємництва на тему: «Філософія права: поняття, суть та функції», науковий керівник – к.п.н., доцент Олена Поліщук.

 2. Олександри  Курмаз, студентки 11-ек групи факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин на тему: «Вплив воєнного конфлікту на трудові відносини», науковий керівник к.ю.н., доцент Людмила Машковська,

 3. Сергія Діденка,  студента 21-е групи факультету економіки і підприємництва на тему: «Права людини в контексті міжнародного права: принципи та реалізація», науковий керівник – к.і.н., доцент Ірина Коваленко-Чукіна.

Всі доповіді викликали неабияку зацікавленість у присутніх, що стало приводом до жвавого їх обговорення. Керівники секції побажали доповідачам подальших творчих злетів та наукових здобутків.

Подані наукові праці здобувачів вищої освіти буде опубліковано  у Збірнику студентських наукових праць Уманського НУС та розіслано учасникам.

Дякуємо за співпрацю та перші кроки у науці. Сподіваємось, що такий досвід допоможе у майбутніх успіхах молодих науковців.

 

Керівник наукового студентського гуртка

кафедри соціально-гуманітарних

і правових дисциплін, кандидат

педагогічних наук, доцент О.А. Поліщук

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА

 ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИУРОЧЕНА 100-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО В ГАЛУЗІ

АГРОНОМІЇ, ПРОФЕСОРА ІВАНА МАРКІЯНОВИЧА КАРАСЮКА

Секція правових дисциплін

 20 квітня 2023 року відбулася Всеукраїнська студентська  наукова онлайн-конференція, приурочена 100-річчю від дня народження українського вченого в галузі агрономії, професора Івана Маркіяновича Карасюка.

Секція правових дисциплін кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін працювала у дистанційному форматі, в роботі якої прийняли участь 36 студентів та чотири викладачі.

На засіданні секції (керівник секції – кандидат педагогічних наук, доцент Олена Поліщук, староста гуртка – студентка 41-м групи Ірина Горова) було заслухано та обговорено 25 наукових доповідей студентів, де висвітлено низку різнобічних питань, що стосуються особливостей правового регулювання суспільних відносин в умовах повномасштабних бойових дій, правового регулювання біржової діяльності в Україні, проблем та перспектив розвитку аграрного ринку, правового захисту та відновлення прав людини в умовах подолання наслідків війни, договірної свободи як засади договірного права України, співвідношення процесів гармонізації та уніфікації договірного права, юридичної основи застосування в законодавстві України європейських   принципів договірного права, правових аспектів реформування системи охорони здоров’я в Україні, правового регулювання господарської діяльності в умовах цифровізації, системи договірного регулювання у сфері інтелектуальної діяльності, реформування пенсійного законодавства в Україні, законодавчого регулювання відносин усиновлення в Україні, екологічного законодавства в інших країнах світу, еволюції Конституції України, правового регулювання діяльності студентського самоврядування в закладах вищої освіти.

Було визнано кращими з наукової точки зору наступні доповіді:

 1. Анни Мироненко, студентки 21-е групи факультету економіки і підприємництва на тему: «Майнове право подружжя», науковий керівник – к.і.н., доцент Ірина Коваленко–Чукіна.

 

2. Яни Кашоїди, студентки 11м-м групи факультету менеджменту на тему: «Система договірного регулювання у сфері інтелектуальної діяльності», науковий керівник – к.ю.н., доцент Людмила Машковська.

 

3. Олександри Яковенко, студентки 41ф групи факультету економіки і підприємництва на тему: «Правове регулювання біржової діяльності в Україні», науковий керівник к.п.н., доцент Олена Поліщук.

 

Всі доповіді викликали неабияку зацікавленість, що стало приводом до жвавого їх обговорення. Наукові керівники секції побажали доповідачам подальших творчих злетів та наукових здобутків.

 

 

Керівник наукового студентського гуртка

кафедри соціально-гуманітарних

і правових дисциплін, кандидат

педагогічних наук, доцент Олена Поліщук

ПРАВОВИЙ ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ НА ТЕМУ: «ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

17 березня 2023 року на кафедрі соціально-гуманітарних та правових дисциплін було проведено он-лайн засідання правового дискусійного клубу за безпосередньої ініціативи та під головуванням кандидата педагогічних наук, доцента Поліщук Олени Анатоліївни за участі науково-педагогічних працівників кафедри – завідувача Машковської Людмили Володимирівни і доцента Коваленко-Чукіної І.Г. та здобувачів вищої освіти різних факультетів Уманського НУС. 

  Учасники заходу мали змогу ознайомитися з такими нагальними питаннями, як:

 1. Проблеми правового регулювання господарської діяльності в Україні.   (Доповідач – студентка 32- м групи  Галаган  Ю.)

 2. Сучасний стан господарської діяльності  суб’єктів господарювання.  (Доповідач – студентка 41- ф групи  Яковенко О.)

 3. Господарська політика держави: недоліки та переваги. (Доповідач – студентка 31- м групи  Мережко Н.)

 4. Стратегічні підходи до господарської діяльності суб’єктів господарювання в умовах невизначеності зовнішнього середовища. (Доповідач – студент 31- зм групи  Явтушенко А.)

Запропоновані доповіді викликали інтерес та жваве обговорення серед викладацького складу кафедри та здобувачів вищої освіти. Під час проведення заходу розгорнулася дискусія щодо проблемних аспектів господарської діяльності суб’єктів агробізнесу.

Керівник наукового  студентського гуртка з правових дисциплін к.п.н, доцент О.А. Поліщук  подякувала всім учасникам за активну участь і запропонувала підготувати свої наукові матеріали у вигляді статей і опублікувати.

ПРОБЛЕМНИЙ СЕМІНАР НА ТЕМУ:

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА»

22 листопада 2022 року на кафедрі соціально-гуманітарних та правових дисциплін було проведено проблемний семінар на тему: «Правове регулювання відносин у сфері господарської та фінансової діяльності суб’єктів підприємництва».  Модерувала захід кандидат педагогічних наук, доцент Поліщук Олена Анатоліївна. Учасниками заходу були науково-педагогічні працівники кафедри – завідувач Машковська Людмила Володимирівна, доцент Коваленко-Чукіна Ірина Григорівна, доцент Білошкурська Зінаїда Павлівна та здобувачі вищої освіти різних факультетів Уманського НУС. Метою даного заходу було формування у здобувачів вищої освіти спеціальних знань і практичних навичок у сфері фінансової та господарської діяльності суб’єктів  підприємництва усіх форм власності та організаційно-правових форм, з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування, засобів, механізмів та інструментарію правового регулювання їх діяльності.

З науковими доповідями виступила низка студентів, а саме: Коберник Вероніка «Особливості фінансової діяльності суб’єктів підприємництва різних організаційно-правових форм», науковий керівник, доцент Поліщук О.А., Гончарено Аріна «Правовий статус окремих суб’єктів господарювання», науковий керівник, доцент Машковська Л.В., Шкиндер Назар «Правові відносини як визначальна категорія юридичного мислення» науковий керівник, доцент Коваленко-Чукіна І.Г.

Запропоновані доповіді викликали інтерес та жваве обговорення серед викладацького складу кафедри та здобувачів вищої освіти. Під час проведення семінару розгорнулася дискусія щодо проблемних аспектів вдосконалення правових відноси у сфері підприємництва.

 Керівник наукового студентського гуртка

з правових дисциплін

кафедри соціально-гуманітарних і

правових дисциплін Уманського НУС, доцент О.А. Поліщук

ПРАВОВИЙ ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ НА ТЕМУ «ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ»

 

8 жовтня в Україні відзначається Всеукраїнський День юриста. Це свято стосується кожного, хто у той чи інший спосіб пов'язаний з юридичною діяльністю. У цей день всі вітають суддів, прокурорів, адвокатів, юрисконсультів, нотаріусів, викладачів  правових дисциплін, науковців та інших фахівців, що працюють у сфері права.

Професійне свято юристів в Україні відзначається з 1997 року. Засноване свято було указом Президента України. День для свята був обраний не випадково – вважається, що саме 8 жовтня 1016 року Київський князь Ярослав Мудрий видав перший збір законів «Руська правда». 

7 жовтня 2022 року на кафедрі соціально-гуманітарних та правових дисциплін було проведено он-лайн засідання правового дискусійного клубу за безпосередньої ініціативи та під головуванням кандидата педагогічних наук, доцента Поліщук Олени Анатоліївни за участі науково-педагогічних працівників кафедри – завідувача Машковської Людмили Володимирівни і доцента Коваленко-Чукіної Ірини Григорівни та здобувачів вищої освіти різних факультетів Уманського НУС. Метою даного заходу було підвищення рівня правової культури, формування правових дослідницьких здібностей і компетенцій у студентів.

З науковими доповідями виступила низка студентів, а саме: Осадчий Олександр «Екологічна сторона продовольчої безпеки в Україні», науковий керівник, доцент Поліщук О.А., Коберник Вероніка «Філософія права і сучасність» науковий керівник, доцент Поліщук О.А., Красвітній Нікіта «Зміни в екологічному праві 2022 р.», науковий керівник, доцент Машковська Л.В., Анна Осика «Захист право людини і громадянина в Україні» науковий керівник, доцент Машковська Л.В., Стеценко Артур «Еволюція прав людини» науковий керівник, доцент Коваленко-Чукіна І.Г., Митрофанова Яна «Порушення прав людини в умовах війни» науковий керівник, доцент Коваленко-Чукіна І.Г.

Запропоновані доповіді викликали інтерес та жваве обговорення серед викладацького складу кафедри та здобувачів вищої освіти. Під час проведення семінару розгорнулася дискусія щодо проблемних аспектів захисту прав людини в умовах війни.

 

Керівник наукового студентського гуртка

з правових дисциплін

кафедри соціально-гуманітарних і

правових дисциплін Уманського НУС, доцент О.А. Поліщук

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА

 ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИУРОЧЕНА 135-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО І ПЕДАГОГА У ГАЛУЗІ

СЕЛЕКЦІЇ І НАСІННИЦТВА

ІВАНА МАКСИМОВИЧА ЄРЕМЄЄВА

Не зважаючи на складний час у нашій державі, відбулася Всеукраїнська наукова студентська  інтернет-конференція, приурочена 135-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва Івана Максимовича Єремєєва.

Секція правових дисциплін кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін працювала у дистанційному форматі 31 травня 2022 року, в роботі якої прийняли участь 29 студентів та чотири викладачі.

На засіданні секції (керівник секції – кандидат педагогічних наук, доцент О.А. Поліщук, староста гуртка – студентка 31-м групи І.С. Горова) було заслухано та обговорено 20 наукових доповідей студентів, де висвітлено низку різнобічних питань, що стосуються особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні, ринку землі, правового режиму майна суб’єктів господарювання, правового регулювання зайнятості населення, державного страхування в Україні, державного регулювання цін в умовах війни, відсторонення працівників від роботи через відмову від вакцинації, трудового договору із матеріально-відповідальними особами, вирощування та реалізації зерна в Україні, фінансової підтримки України в умовах війни, післявоєнного відновлення туристичної галузі України,  конституційно-правових питань державних символів України, громадянства та підданства в Україні, правового статусу СБУ, порядку встановлення та припинення дії земельного сервітуту, смертної кари та ін. Слід зазначити, що наукові доповіді було представлено як українською, так і англійською мовами.

Було визнано кращими з наукової точки зору наступні доповіді:

 1. Горової І.С., студентки 31-м групи  факультету менеджменту на тему: «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством України», науковий керівник – к.п.н., доцент          О.А. Поліщук.

2. Митрофанової  Я.В., студентки 31-м групи факультету менеджменту на тему: «Правові наслідки відсторонення працівника від роботи через відмову від вакцинації», науковий керівник – к.ю.н., доцент Л.В. Машковська.

3. Полюхович А.В., студентки 11-гр групи факультету менеджменту на тему: «Конституційно-правові питання державних символів України», науковий керівник – к.ю.н., доцент З.П. Білошкурська.

4. Нестеренко Р.К., студента 11-кн групи факультету економіки і підприємництва на тему: «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх», науковий керівник – к.і.н., доцент   І.Г. Коваленко-Чукіна.

Всі доповіді викликали неабияку зацікавленість, що стало приводом до жвавого їх обговорення. Керівники секції побажали доповідачам подальших творчих злетів та наукових здобутків.

 

 

 

Керівник наукового студентського гуртка

кафедри соціально-гуманітарних

і правових дисциплін, кандидат

ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО СТУДЕНТСЬКОГО

ГУРТКА З ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Студентський науковий гурток з правових дисциплін кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва приділяє велику і всебічну увагу, власне правовому вихованню молоді; розв’язанню найбільш актуальних та суперечливих питань діючого законодавства України, системи права України; актуальним питанням в галузі туризму, трудового, господарського, фінансового й міжнародного права; правовим аспектам політичної системи України.

22лютого 2022 року відбулось планове засідання наукового студентського гуртка з правових дисциплін кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін, в якому взяли активну участь студенти факультету менеджменту, де було заслухано доповіді за тематикою правого регулювання туристичної діяльності та готельно-ресторанного бізнесу, міжнародного права, правознавства, а саме:

 1. «Розвиток туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні» (доповідач Остапенко Дарина, студентка 11к-м групи);
 2. «Порушення прав людини: реалії сьогодення» (доповідач Морозюк Ілона, студентка21мб-ма групи).
 3. «Впровадження стандартів ЄС у систему правового захисту прав споживачів в Україні» (доповідач Лобунець Денис, студент 31-м групи).

Підсумовуючи засідання, слід зазначити, що доповіді було представлено на високому науковому рівні, висвітлено основні моменти правового регулювання у туристичній та готельно-ресторанній сферах, міжнародному регулюванні прав споживачів та захисту прав людини, що викликало неабияке обговорення та зацікавлення інших присутніх слухачів.

 

Керівник наукового студентського гуртка,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри соціально-гуманітарних

і правових дисциплін                                                                О.А. Поліщук

ПРАВОВИЙ ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ НА ТЕМУ «ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ»

 

10 грудня 2021 року на кафедрі соціально-гуманітарних та правових дисциплін було проведено онлайн засідання правового дискусійного клубу за безпосередньої ініціативи та під головуванням кандидата педагогічних наук, доцента Поліщук Олени Анатоліївни за участі науково-педагогічних працівників кафедри – завідувача МашковськоїЛюдмили Володимирівни і доцента Коваленко-Чукіної І.Г. та здобувачів вищої освіти різних факультетів Уманського НУС. Метою даного заходу було формування правових дослідницьких здібностей і компетенцій у студентів для чіткого розуміння захисту прав людини та подальшої адаптації у сучасних умовах життя.

З науковими доповідями виступила низка студентів, а саме: Мокроус Валерія «Права людини нового покоління», науковий керівник доцент Поліщук О.А., Горова Ірина «Проблеми обмеження прав людини під час пандемічної кризи» науковий керівник доцент Поліщук О.А.Бабій Владислав  «Запровадження міжнародно-правових стандартів захисту прав людини у світлі реформування кримінального процесуального законодавства», науковий керівник доцент Машковська Л. В., Воробйов Петро «Захист прав юридичних осіб в контексті конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» науковий керівник доцент Машковська Л. В., Незбутній Роман «Права людини як об’єкт конституційного захисту», науковий керівник доцент Машковська Л. В., Тищенко Володимир «Освіта в сфері прав людини в Інтернеті» науковий керівник доцент Коваленко-Чукіної І.Г.Митрофанова Яна «Особливості адміністративної відповідальності за порушення прав та свобод людини».

Також до уваги учасників було презентовано відеоролик, який підготувала староста наукового студентського гуртка Мокроус Валерія.

Запропоновані доповіді викликали інтерес та жваве обговорення серед викладацького складу кафедри та здобувачів вищої освіти. Під час проведення семінару розгорнулася дискусія щодо проблемних аспектів захисту прав людини у сьогоденні.

Керівник наукового студентського гуртка з правових дисциплін  кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського НУС, доцент​​​​ О.А. Поліщук

ДЕНЬ ЮРИСТА!

 

Вже за сталою традицією кожного року 8 жовтня в Україні відзначають свято тих людей, доля яких тісно пов’язана з  Фемідою – юристів, людей, які приймають рішення відповідно до закону, сміливі і наполегливі у своїх діях, несуть відповідальність за свої рішення та вчинки. Не виключенням і став 2021 рік, де саме в цей день на факультеті менеджменту, кафедрі соціально-гуманітарних і правових дисциплін за безпосередньої ініціативи кандидата педагогічних наук, доцента О.А. Поліщук з нагоди цього свята відбулося засідання наукового студентського правового гуртка, де вагомими завданнями було сформувати у студентів правові знання Конституції України, законів і підзаконних актів, чітко їх дотримуватись та виносити певні рішення, які не суперечать діючому законодавству.

У даному заході з науковими доповідями взяли участь студенти всіх факультетів університету, за підсумками яких було винесено подяки та кращі з них рекомендувати до опублікування у збірнику студентських наукових праць Уманського НУС.

 Керівник наукового студентського гуртка,

кандидат педагогічних наук, доцент О.А. Поліщук 

Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 150-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі бджільництва Іполіта Івановича Корабльова

 Секція правових дисциплін кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін працювала 22 квітня 2021 року, в роботі якої прийняли участь 21 студент та чотири викладачі.

На засіданні секції (керівник – кандидат юридичних наук, доцент Машковська Л.В., керівник гуртка – кандидат педагогічних наук, доцент Поліщук О.А., староста гуртка – студентка 21-т групи Мокроус В.А.) було дистанційно заслухано та обговорено сім наукових доповідей студентів, де висвітлено низку правових питань, які стосуються екологізації сільськогосподарського виробництва, історії розвитку земельного законодавства і земельного права до 1917 року, права власності на землю Українського народу та Української держави, особливостям трудової діяльності жінок в Україні, правового забезпечення цивільно-правових відносин в Україні, міжнародного співробітництва сучасних систем судових і правоохоронних органів,  особливостям кримінальної відповідальності неповнолітніх, криміналістики як науки.

Було визнано кращими, з наукової точки зору, наступні доповіді:

 1. Почеренюк А.О., студентки 31-зм групи факультету лісового і садово-паркового-господарства на тему: «Історія розвитку земельного законодавства і земельного права України до 1917 року», науковий керівник – к.ю.н., доцент З.П. Білошкурська.

 2. Кашоїди Я.В., студентки 31-м групи факультету менеджменту на тему: «Міжнародне співробітництво, як одна з основних тенденцій розвитку сучасних судових і правоохоронних систем», науковий керівник – к.ю.н., доцент Л.В. Машковська.

 3. Горової І.С., студентки 21-м групи  факультету менеджменту на тему: «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх», науковий керівник – к.п.н., доцент О.А. Поліщук.

 4. Поліщук  А.О., студентка 11-гр групи факультету менеджменту на тему: «Криміналістика як наука: поняття, значення, теоретичні основи криміналістики», науковий керівник – к.і.н., старший викладач І.Г. Коваленко-Чукіна.

Подані наукові праці студентів буде опубліковано у Збірнику студентських наукових праць Уманського НУС та розіслано учасникам.

 Керівник наукового студентського гуртка

кафедри соціально-гуманітарних

і правових дисциплін, кандидат

педагогічних наук, доцент                                                                                                   О. А. Поліщук

ПРОДОВЖУЄ РОБОТУ НАУКОВИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОК

З ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 На кафедрі соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва функціонує науковий студентський гурток з правових дисциплін за напрямками наукової діяльності, як власне кафедри, так і в цілому університету. Відповідно до затвердженого плану гуртка проводяться засідання з активною і цілеспрямованою молоддю різних факультетів, під час засідань якого члени студентського гуртка та запрошені презентують власні доповіді на різні теми юридичного спрямування, за результатами яких видаються наукові студентські праці, які в подальшому публікуються у загальному університетському збірнику.

19 березня 2021 року відбулось планове засідання наукового студентського гуртка з правових дисциплін кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін, в якому взяли активну участь студенти факультету менеджменту, де було заслухано доповіді за тематикою господарського права, трудового права та правознавства, а саме: 

 1. «Правові засади державного регулювання господарської діяльності в Україні» (доповідач Курмишов Олександр, студент 11-гр групи);

 2. «Правові аспекти виникнення трудових та цивільних правовідносин за участю неповнолітніх» (доповідач Бондар Андрій, студент 11-гр групи).

Підсумовуючи засідання, слід зазначити, що доповіді було представлено на високому науковому рівні, висвітлено основні моменти у господарській сфері та у її державному регулюванні, що викликало неабияке обговорення та зацікавлення інших присутніх слухачів.

 Керівник наукового студентського гуртка,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри соціально-гуманітарних

і правових дисциплін О.А. Поліщук

 

На кафедрі соціально-гуманітарних та правових дисциплін відбулося засідання наукового студентського гуртка з правових дисциплін приурочене Всесвітньому дню дитини

23 листопада 2020 р. на кафедрі соціально-гуманітарних та правових дисциплін Уманського НУС було проведено засідання наукового студентського гуртка з правових дисциплін, присвячене Всесвітньому дню дитини, яке асоціюється зі святом дитячої радості, миру, благополуччя, взаєморозуміння і братерства. Слід зазначити, що 20 листопада 1959 року Генеральною Асамблеєю ООН прийнято Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – Конвенцію про права дитини

Основна ідея Конвенції полягає в найкращому забезпеченні інтересів дитини. Положення Конвенції зводяться до чотирьох основних вимог, які мають забезпечити права дітей: виживання, розвиток, захист і забезпечення активної участі в житті суспільства. Головний принцип, який проголошує Конвенція – визнання дитини повноцінної і повноправною особистістю. 

Під час засідання наукового гуртка кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін з доповідями виступила низка студентів різних факультетів, які охопили питання прав дітей в Україні, їх правового захисту та відповідальності за їх порушення, а також розвитку середовища, дружнього по відношенню до дітей, шляхом діалогу і активних дій, благополуччя дітей у всьому світі, укріплення та розширення діяльності ООН в інтересах дітей, зокрема, слід зазначити, кращі доповіді таких студентів як: А.А. Недигало на тему: «Правове забезпечення прав дітей в Україні та світі» (науковий керівник к.ю.н., доцент Л.В. Машковська)., С.В. Олійник на тему: «Захист прав і відповідальність за порушення прав дитини в Україні» (науковий керівник к.ю.н., доцент З.П. Білошкурська), А.В. Явтушенка на тему: «Права дитини, школяра, студента в Україні» (науковий керівник к.п.н., доцент О.А. Поліщук).

Організатори заходу щиро подякували доповідачам за змістовно підготовлений матеріал та побажали в подальшому міцного здоров’я, благополуччя та зразкових оцінок і вдалих сесій.

Керівник наукового студентського гуртка

з правових дисциплін

кафедри соціально-гуманітарних і

правових дисциплін Уманського НУС, доцент О.А. Поліщук

Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 120-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства С.С. Рубіна

Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 120-річчю

від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства С.С. Рубіна

 

         Секція правових дисциплін кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін працювала 23 квітня 2020 року, в роботі якої прийняли участь 12 студентів та чотири викладачі.

На засіданні секції (керівник – кандидат юридичних наук, доцент Машковська Л.В., керівник гуртка – кандидат педагогічних наук, доцент Поліщук О.А., староста гуртка – студентка 21-т групи Мокроус В.А.) було дистанційно заслухано та обговорено 12 наукових доповідей студентів, де висвітлено низку правових питань, які стосуються захисту прав споживачів, дискримінації в трудових відносинах, тенденцій розвитку та особливостей предмету міжнародного приватного права зарубіжних країн,порядку прийняття працівника на роботу, особливостей процесу працевлаштування молоді на ринку праці, способів забезпечення виконання господарських договорів, юридичного складу та характеристику адміністративного правопорушення, поняттю та ознак адміністративної відповідальності, захисту авторських прав у мережі Інтернет, актуальним проблем політичної культури молоді в Україні, екологічної безпеки в Україні, еволюції прав людини, права власності на природні ресурси та правова природокористування в Україні, а також підстав припинення права власності.

Було визнано кращими, з наукової точки зору, наступні доповіді:

 1. Жевердан В. І., студентки 31-гр групи факультету менеджменту на тему «Правові форми та механізми захисту прав споживачів»,науковий керівник – к.ю.н.,доцентЛ. В. Машковська.
 2. Сухецької К. В., студентки 11-м-з групи факультету менеджменту на тему «Способи забезпечення виконання господарських договорів», науковий керівник – к.ю.н., доцент З. П. Білошкурська.
 3. Мокроус В. А., студентки 21-т групи  інженерно-технологічного факультету на тему «Захист авторських прав у мережі Інтернет», науковий керівник – к.п.н., доцент О. А. Поліщук.
 4. Чередніченка В. О., студента 11-кн групи факультету економіки та підприємництвана тему «Еволюція прав людини»,науковий керівник –к.і.н., старший викладач І. Г. Коваленко-Чукіна.
 5. Паламаренка О. П., студента 11м-тм групи факультету менеджменту на тему «Тенденції розвитку та особливості предмета міжнародного приватного права зарубіжних країн», науковий керівник – к.ю.н., доцент Л.В. Машковська.

За поданими науковими працями студентів буде опубліковано Збірник студентських наукових праць Уманського НУС та розіслано учасникам.

 

Керівник наукового студентського гуртка

кафедри соціально-гуманітарних

і правових дисциплін, кандидат

педагогічних наук, доцент                                                            О. А. Поліщук

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ФАКТОР АВТОРИТЕТУ ТА СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ»

В середу, 11 грудня 2019 року, тривали наукові та навчально-освітні заходи, запроваджені кафедрою соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва з нагоди Всеукраїнського тижня права. Цього разу вони були присвячені багатоаспектному висвітленню проблемно-тематичного кола питань, пов’язаних із ідейним світом формування правосвідомості українських громадян в новітню епоху. До проведення цих масштабних заходів долучилися кафедри факультету менеджменту Уманського НУС. Захід розпочався, а це вже стало доброю традицією – несподівано й творчо. Всі присутні студенти, викладачі, гості, яких зібралось чимало, були запрошеними… до «зали суду». «Суддя», «прокурор», «адвокати», «обвинувачувані» були абсолютно переконливими у своїх виступах та аргументаційній базі. Їхні виступи відзначалися не лише суто юридичною точністю, а й яскравим вжиттям у ролі своїх персонажів. Погодьмось: це теж вагома риса креативного заходу,який проводиться не формально, а заради справжньої навчальної  мети, що нею є прищеплення провідних первнів праворозуміння найширшим верствам української спільноти .

     Після справедливого вироку, винесеного «суддею», робота продовжилась обговоренням таких проблемних тем як: «Адміністративно-судові відносини», «Історія реформи державного управління», «Права в ресторані», «Мова права». Слід зазначити, що всі названі вище доповіді викликали зацікавлення і дискусії присутніх як  юних студентів так і авторитетних вчених.

Підсумовуючи роботу наукового заходу, завідувач кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Л.В.Машковська щиро подякувала організаторам та учасникам творчого процесу і побажала всім присутнім подальших успіхів та наукових досягнень.

Доктор філософських наук, професор,

професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Уманського національного університету садівництва            Павло Ямчук  

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ

У рамках Всеукраїнського тижня права в Уманському НУС, на кафедрі соціально-гуманітарних та правових дисциплін було проведено урочисте засідання наукового студентського гуртка з правових дисциплін, присвячене Міжнародному дню прав людини, що відзначається 10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини у 1948 році.

Відкрила засідання керівник наукового студентського гуртка з правових дисциплін кандидат педагогічних наук, доцент О.А. Поліщук ознайомивши присутніх із основаними положеннями Декларації, які включені багатьма країнами у своє базове законодавство і конституції, принципи якої лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів з прав людини, укладених з 1948 року.

Під час засідання з науковими доповідями виступила низка студентів різних факультетів, які охопили питання міжнародно-правових стандартів у сфері захисту прав людини, поняття та сутності прав людини, основних механізмів їх захисту в Україні та Європейському Суді, зокрема, слід зазначити, кращі доповіді таких студентів як: В.А. Мокроус на тему: «Права людини», І.М. Бурли на тему: «Права людини і правосуддя в Україні», Ю.Ю. Ляшенко на тему: «Захист прав людини в Європейському Суді», А.Ю. Яковишиної на тему: «Права та обов’язки студентів».

               

                    

У роботі наукового студентського гуртка взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін, зокрема – завідувач кафедри, доцент Л.В. Машковська, професор П.М. Ямчук, доценти М.В. Костюк, О.П. Гарбар, З.П. Білошкурська та ст. викладач І.Г. Коваленко-Чукіна.

День юриста!

Традиційно 8 жовтня в Україні відзначається професійне свято юристів, усе життя яких підпорядковано гаслу: «Знати право, служити праву, захищати право».

За ініціативи кандидата педагогічних наук, доцента О.А. Поліщук на кафедрі соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського НУС з нагоди цього свята відбулося засідання наукового студентського правового гуртка, головним завданням якого було формування у студентів правової культури, впевненості у справедливість вимог Конституції України, українського законодавства, необхідності добровільного їх виконання, здатності мотивувати свої вчинки та рішення, які не суперечать діючому законодавству. В основі цього було сприяння становленню активної позиції студентів щодо реалізації прав і свобод людини і громадянина, формування правосвідомості та правової культури, готовності дотримуватися і виконувати закони і вимоги Конституції України, пропаганда юридичної професії, яка є нині дуже важливою, адже саме на правознавче співробітництво покладаються надії і завдання затвердження принципу верховенства права, вдосконалення українського законодавства, посилення правових гарантій захисту різних верств населення.

З науковими доповідями виступили студенти різних факультетів, зокрема слід зазначити кращі доповіді:

 1. Мокроус В.А., студентка інженерно-технологічного факультету 21-т групи  на тему: «Конституційні права і свободи людини і громадянина в Україні», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент О.А.Поліщук.

 1. Ляшенко Ю. Ю., студентка інженерно-технологічного факультету 21-т групи  на тему: «Історія прийняття Конституції України – Основного Закону держави», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент О.А. Поліщук.

До уваги присутніх також було представлено низку презентаційних робіт: «Що таке Конституція?», «Як створюється Конституція?» та «Конституційні права: міфи і реалії».

На завершення  доцент О.А. Поліщук подякувала всім присутнім, зокрема студентам-доповідачам, які активно допомагали та презентували свої наукові праці. 

Керівник наукового студентського гуртка

кандидат юридичних наук, доцент Машковська Людмила Володимирівна

Традиційною формою студентської науково-дослідної роботи на кафедрі соціально-гуманітарних і правових дисциплін факультету менеджменту УНУС є студентський науковий гурток з права,  під час роботи якого обговорюються нагальні теоретичні та практичні питання юридичної науки та професії в цілому.

Науковий гурток об’єднує на добровільній основі студентів, що цікавляться проблематикою різних галузей права.

На засіданнях гуртка поглиблено вивчаються норми тої чи іншої галузі права, студенти ознайомлюються з доктринальними підходами вчених правників до окремих проблем права. Крім цього, важливим є відпрацювання навичок застосування чинного законодавства України з правових питань, розглядається нова вітчизняна та зарубіжна навчальна література, наукові статті, монографічні та дисертаційні дослідження з питань, що висвітлюються та аналізуються.

За результатами роботи учасники гуртка представляють на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових конференціях свої наукові розвідки, подають до опублікування наукові статті у спеціалізованих виданнях.

Останні новини

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН студентської наукової конференції, приуроченої 160 – річчю від дня народження видатного науковця у галузі біологічних наук, професора Й.К. ПачоськогоЧитати повністю

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН студентської наукової конференції, приуроченої 160 – річчю від дня народження видатного науковця у галузі біологічних наук, професора Й.К. Пачоського

Читати повністю

Всі новини