Меню
Остання редакція: 01 листопада 2023

ФОРМУВАННЯ ОБІЗНАНОСТІ В АНТИКОРУПЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ УНУС УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

   Молодь становить приблизно п’яту частину від усього населення країни, а оскільки освіта відіграє основоположну роль у формуванні кваліфікованого людського капіталу для забезпечення життєздатності економіки, цим обумовлюється особливий характер потреби в захисті освіти від корупції. Відсутність корупції є необхідною умовою не лише для здобуття якісної освіти, але й для забезпечення доступу до освіти і рівності в цій сфері.

   Сформувати усвідомлення важливості освіти, вільної від корупції, та відзначити виклики, пов’язані з виявленням і викоріненням корупції в закладах освіти стало метою зустрічі Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в УНУС Людмили МАШКОВСЬКОЇ зі студентами факультету менеджменту ОПП «Готельно-ресторанна справа», ОПП «Туризм», ОПП «Менеджмент».

   Людмила МАШКОВСЬКА зосередила увагу аудиторії на визначенні корупції, зробила огляд її руйнівних наслідків та наголосила на важливості заходів з протидії корупції в різних її проявах.

   Адміністрація університету вважає за необхідність застосовувати превентивні заходи, спрямовані на посилення прозорості й підзвітності, підвищенні обізнаності НПП та здобувачів вищої освіти з питань етики, посилення їхньої готовності діяти доброчесно та набути навичок, необхідних для застосування та поширення цих норм у повсякденному житті, професії та суспільстві, що підтверджується наявністю Антикорупційної програми Уманського національного університету садівництва https://www.udau.edu.ua/ua/file/PK23 та постійною роботою Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в УНУС як із науково-педагогічним колективом, так і здобувачами вищої освіти https://www.udau.edu.ua/ua/about/antikorupczijna-diyalnist/.

Любов КОВАЛЕНКО,

гарант ОПП «Готельно-ресторанна справа» ОР «Бакалавр»