Меню
Остання редакція: 13 березеня 2020

ІV Міжнародна Інтернет-конференція «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації»

Міністерство освіти і науки України

Уманський національний університет садівництва

Академія імені Якуба з Парадижу в Гожуві Великопольському

Гродненский государственный аграрный университет

 

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва 15 квітня 2020 р.

проводить ІV Міжнародну Інтернет-конференцію

«Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації»

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Концептуальна тріада «Сад-Садівництво-Садівничий» у духовно-філософському та цивілізаційному дискурсі; 

2. Сад і садівництво в світовій культурі: джерела, ґенеза, сучасний контекст;

3. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних і правових дисциплін в аграрному вузі;

4. Духовно-інтелектуальне садівництво: дитячий садок – школа – вищий навчальний заклад;

5. Методологічні та методичні проблеми вищої аграрної освіти.

 Робочі мови конференції: українська, польська, білоруська, англійська

 Для участі в конференції Вам потрібно надіслати до 31 березня 2020 року на електронну адресу jamchuk1972@gmail.com таку інформацію:

1. Заявку на участь із темою доповіді, напрямом конференції та інформацією про автора (ім’я, прізвище, посада, установа, назва доповіді, адреса, телефон, електронна пошта).

2. Електронну версію тез доповіді, написану відповідно до вимог (в окремому файлі з ім’ям, наприклад: Петренко_тези).

 Вартість публікації: безкоштовно, якщо учаснику надсилається електронний варіант конференції на електронну адресу.

У випадку, якщо учаснику (за його бажанням) надсилається паперовий варіант матеріалів конференції організаційний внесок складає 250 грн.

 За додатковою інформацією звертатися:

(097) 375-74-77 – Ямчук Павло Миколайович


ВИМОГИ ДО ФОРМАТУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Загальний об’єм 3-5 сторінок друкованого тексту у форматі А 4.

2. Стандарти: шрифт Times New Roman; розмір – 14, міжрядковий інтервал 1,5; абзац 1,25 см; всі поля 2,0 см.

3. Посилання повинні бути оформлені відповідно до чинних стандартів.

 ТЕКСТ ПОВИНЕН ВІДПОВІДАТИ ТАКІЙ СТРУКТУРНІЙ СХЕМІ:

1. Ініціали, прізвище автора (малі напівжирні літери, вирівнювання по центру).

2. Науковий ступінь і вчене звання (курсів, вирівнювання по центру).

3. Назва організації/закладу, де працює/навчається автор (співатор) (курсів, вирівнювання по центру).

4. НАЗВА ТЕМ (великі напівжирні літери, вирівнювання по центру).

5. Текст тез (вирівнювання по ширині).

6. Список використаних джерел (малі напівжирні літери, вирівнювання по центру).

 Автори публікації несуть відповідальність за достовірність фактів, цитат, посилань на літературу та іншу інформацію.

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Галета Н. К.

професор кафедри української літератури Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ СВІТУ В ІДЕЙНО-ОБРАЗНОМУ ДИСКУРСІ УМАНЦІВ М. П. БАЖАНА ТА

Ю. К. СМОЛИЧА

Всебічний розвиток філософсько-українознавчого трактування ідейно-образного світу уманців Миколи Бажана та Юрія Смолича  був неможливим ще кілька десятиліть тому.

Список використаних джерел

 ЗАЯВКА

На участь у ІV Міжнародній Інтернет-конференції «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації», що відбудеться 15 квітня 2020 р.

 

П.І.Б.

 

Науковий ступінь

 

Вчена звання

 

Посада

 

Місце роботи (організація)

 

Домашня адреса

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Тематичний напрям конференції

 

Назва доповіді

 

Чи потрібна паперова версія матеріалів конференції

 

Поштова адреса для надсилання матеріалів конференції