Меню
Остання редакція: 01 квітня 2016

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Стан та перспективи трансформації вищої освіти в контексті європейського вибору України”

Дата проведення: 14-15 квітня 2016 р.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

1.Сучасна вища освіта : методологія, теорія і практика.

2.Історичні етапи становлення вищої освіти та педагогіки вищої щколи.

3.Історія науки і техніки в контексті науково-технічного прогресу.

4.Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук.

5.Філософські, політичні та соціальні аспекти формування громадянського суспільства в сучасних умовах.

6.Краєзнавчі дослідження в процесі викладання суспільних дисциплін.

7.Філософія в контексті сучасної культури : людина, наука, освіта.

8.Правові проблеми в умовах модернізації та трансформації суспільства.

9.Проблеми професійної підготовки спеціалістів ВНЗ в контексті інформаційних процесів в сучасному світі.

10.Краєзнавчий туризм.

Відповідальний

 кандидат історичних наук, доцент

Костюк Майя Володимирівна

Уманський національний університет садівництва,

кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін,

majjja@ukr.net