Меню
Остання редакція: 19 квітня 2016

Відбулась конференція «Стан та перспективи трансформації вищої освіти в контексті європейського вибору України»

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

1.І. С. Пахольчук ( Уманський НУС )

ЄВРОПЕЙСЬКА МУЛЬТИКУЛЬТУРНІСТЬ ТА УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ

2.А.М. Шатохін, Л.Ю. Очеретенко ( Уманський НУС )

В.І. ВЕРНАДСЬКИЙ ПРО МЕТОДОЛОГІЮ НАУКИ, НАУКОВИЙ СВІТОГЛЯД ТА КОЕВОЛЮЦІЮ ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА

3.П. М. Ямчук ( Уманський НУС )

УКРАЇНСЬКЕ МИНУЛЕ ХХ ВІКУ Й МАЙБУТНЄ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ. ЩИРИЙ ПОГЛЯД. (ДЕКІЛЬКА СВІТОГЛЯДНИХ МІРКУВАНЬ ПРО «КНИГУ СПОМИНІВ» ТА НАД ФІЛОСОФЕМАМИ ІНАУГУРАЦІЙНОЇ ЛЕКЦІЇ «ВІТЕР З УКРАЇНИ І НАШІ ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ЗУСИЛЛЯ» МИХАЙЛИНИ ХОМІВНИ КОЦЮБИНСЬКОЇ)

4.Przemysław Nisiewicz,, (Державна вища професійна школа в ГожовіВеликопольському, Республіка Польща ), Witalij Rybczak, Paweł Jamczuk (Уманський НУС )

POLSKO-UKRAIŃSKIE MODELE WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE TURYSTYKI RELIGIJNEY

5.А.А. Ніколаєва (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія)

ПРОБЛЕМИ ЕТНОПЕДАГОГІЧНОГО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ХХІ ст.

6.А.С. Бруйло, Е.Г. Кравчик (ЗО «Гродненський аграрний університет», Республіка Білорусь)

К ВОПРОСУ ТИПОЛОГИЗАЦИИ (КЛАССИФИКАЦИИ) ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО АГРОНОМИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

7.М.М. Ісаєнко (Одеський державний університет внутрішніх справ)

СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ Й ПРОВІДНІ АКСІОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НОВІТНІЙ УКРАЇНІ

8.О.М. Ситько( Одеський державний університет внутрішніх справ)

ВИВЧЕННЯ КЛАСИЧНИХ МОВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИШІВ ЮРИДИЧНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

9.Єрей Дмитро Белей ( УГКЦ, Уманська парафія )

ІДЕЇ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО

10.С.М. Кут ( Івано-Франківський національний медичний університет )

НОВІТНІ ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ В РОБОТІ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

11.В. І. Доморослий ( Уманський НУС )

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ – ІДЕЙНИЙ НАТХНЕННИК УКРАЇНСЬКОЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ГРОМАДИ У І ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ РОСІЇ

12.О. П. Гарбар (Уманський НУС)

ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ПРОФЕСОРА С.С. РУБІНА

13.М. В. Костюк (Уманський НУС)

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ ОСВІТИ XIX СТ. : «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗЕМЛЕРОБСЬКІ УЧИЛИЩА»

14.Л. В. Машковська (Уманський НУС)

ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

15.О. А. Поліщук ( Уманський НУС)

ОЦІНЮВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

16.І. Г. Коваленко-Чукіна (Уманський НУС)

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ ЗЕЛЕНИХ В УКРАЇНІ

17.А.В. Ваховська (Уманський НУС)

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ

18.Т.О. Шевчук (Уманський НУС)

ВИХОВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ