Меню
Остання редакція: 15 березеня 2019

НА ВИСОКОМУ РІВНІ ВШАНОВАНО 205-ліття ПОЕТА-МИСЛИТЕЛЯ – БУДІВНИЧОГО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

    12-13 березня 2019 року гуманітарно-педагогічним факультетом Національного університету біоресурсів і природокористування, кафедрою філософії університету, що входить до складу факультету,  до 205-річчя від дня народження найбільшого з вітчизняних поетів-мислителів, творця сучасної української літературної мови, філософії національного світобачення й світобуття було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти».  В її роботі взяли активну участь провідні вчені з багатьох куточків України й світу, які репрезентували власне бачення ролі Тараса Шевченка в становленні національного світогляду, всесвітню роль Шевченкових поезії, філософії, малярства й особливої естетики художньої творчості. Привернули увагу, а відтак – спонукали до розмислів над феноменом Тараса Шевченка виступи ректора університету академіка С.М.Ніколаєнка, академіка НАН України, декана філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.Є.Конверського, політика й державного діяча М.В.Томенка, знаного мислителя й мистецтвознавця Д.В.Степовика.

   Знаковим, на наш погляд, став виступ доктора філологічних наук, професора В.Д.Шинкарука, що зосередив увагу присутніх на актуальному для сучасників і майбутніх поколінь українців осмисленні тріади «Бог-Україна-Свобода» у творчому дискурсі Тараса Шевченка. Традиційно, робота наукових конференцій, які проводяться гуманітарно-педагогічним факультетом НУБіП відзначається не лише високим науковим рівнем, а й креативністю всіх учасників. З особливою приємністю слід відзначити постійну участь студентів та учнів гімназій у роботі конференцій. Натхненні  вічним словом Кобзаря, студенти університету та учні київської гімназії імені Тараса Шевченка зворушливо й проникливо, кордоцентрично, декламували й співали вічне Шевченкове слово. Слово, що завжди перебуває в обороні українського духовного єства.

   На запрошення Оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції  в її роботі взяв участь і виступив із доповіддю  «Руйнування симулякру (Тарас Шевченко, вільний від пут тоталітарно-імперської ідеології)» доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва Павло Ямчук.