Меню
Остання редакція: 11 вересня 2019

ПІД ЧАС УРОЧИСТОСТЕЙ, ПРИСВЯЧЕНИХ 175-РІЧНИЦІ ЗАСНУВАННЯ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА ВІДБУЛОСЬ НАГОРОДЖЕННЯ ВЧЕНИХ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ І ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

      Уманський національний університет садівництва уславлений багатовіковими традиціями виховання справжньої еліти українського суспільства – агрономів, економістів, менеджерів, фахівців із лісівництва та плодоовочівництва, екології й захисту рослин, інженерії й технології зберігання вирощеного врожаю. Без їхньої копіткої й, дуже часто, важкої роботи Україна, якщо говорити без жодного пафосу, просто не вижила би в часи Голодоморів і репресій. Але – так само – Україна не вижила би й тоді, коли би фахівці зі згаданих спеціальностей були би лише вузькими спеціалістами в обраній ними сфері. Відтак – справжній фахівець у своїй галузі може вважатися таким лише тоді, коли стане повноцінним українським інтелігентом – ерудитом, що розумітиметься, а отже – матиме власну позицію щодо складних питань соціально-гуманітарного й правового профілю. Це завдання ясно усвідомлювали засновники нашого вузу в ХІХ – на початку ХХ віків, коли нашою кафедрою, а вона, маючи різні назви, завжди існувала в 175-літній історії Університету, забезпечувався курс викладання Закону Божого як основи моралі, етики й права майбутнього хлібороба. В радянську добу, соціально-гуманітарні дисципліни в нашому вузі теж викладалися, але під штучною машкарою марксистсько-ленінських вчень.  Прориви до пізнання Істини були важкими та ризикованими. Але вони були.

      Минули часи. Україна, після здобуття Незалежності повертається до своєї духовно-національної ідентичності. Відтоді триває непростий процес повернення зумисне забутих й зневажених знакових імен вітчизняних творців  історії думки та буттєвої історії. Повертаються заборонені скарби минувшини. У новітні часи затребуваними є ідеї, що повертають до справжності. Осмислювати та актуалізувати ці ідеї – питомий обов’язок вчених-гуманітаріїв. А тим більше тих, хто працюють  зі студентами, магістрантами, майбутніми докторами філософії у вузі, що має статус Національного університету. Одним із таких вчених, що прагне скерувати рух навчання майбутніх садівників до джерел філософії вітчизняного хліборобства є доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського НУС Павло Миколайович Ямчук. Ще в 2016 році ним було ініційовано унікальну на теренах України, а певне – не лише її, Міжнародну науково-практичну конференцію «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації». 2019 року ця конференція зібрала в Умані яскраве суцвіття вчених, яких, безсумнівно, можна назвати сучасними класиками української  філософії, релігієзнавства, українознавства, богослов’я.

     В доробку П.М.Ямчука на цей час налічується понад 220 наукових праць, присвячених вивченню класичної філософії, філософського українознавства, богослов’я, релігієзнавства, філософії мови, філософії науки, літературознавства, культурології. Професор П.М.Ямчук неодноразово брав участь у роботі авторитетних Міжнародних конференцій, присвячених актуальним проблемам духовності, філософії, українознавства, релігієзнавства, літературознавства як в Україні, так і за кордоном (Білорусь, Польща). Професор є автором п’яти одноосібних монографій, дві з яких вже витримали перевидання: «Християнський консерватизм: дух, епоха, людина» (2001 та 2005 роки) та «Бароковий універсум Івана Мазепи: культурний аспект» (2005 та 2008 роки).  Монографії «Український світогляд в радянську добу», «Поет на тлі епохи. Філософсько-українознавчий аспект», «Український літературний імпресіонізм в європейському філософсько-естетичному універсумі межі ХІХ-ХХ століттях» теж мають запити на перевидання в Україні і світі.

    Враховуючи вищесказане, та з нагоди 175-літнього ювілею Уманського  НУС і за заслуги у вихованні майбутніх фахівців агропромислового комплексу професор Павло Ямчук був нагороджений Почесною Грамотою Уманської міської ради. 6  вересня 2019 року, під час Урочистої Академії в Актовій Залі УНУС, міський Голова Олександр Володимирович Цебрій вручив професорові П.М.Ямчуку Почесну Грамоту і побажав успіхів  та досягнень у подальшій науковій та навчальній діяльності.