Меню
Остання редакція: 26 лютого 2020

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВОГО ВИДАННЯ «ЩОДЕННИКІВ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНИНА. 1919» ЗНАНОГО УМАНЦЯ П.Ф. КУРІННОГО ВІДБУЛАСЬ В УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ САДІВНИЦТВА

  26 лютого 2020 року, о 13.30 в Другій читальній залі Уманського  НУС,  нашим університетом, спільно Інститутом  археографії та джерелознавства  імені М.С. Грушевського НАН України та Державним  історико-архітектурним  заповідником «Стара Умань» була проведена презентація книги «Щоденники українського селянина. 1919 рік», автором якої є відомий адвокат, громадський та культурний діяч, один із активних учасників кооперативного руху межі ХІХ-ХХ віків Петро Федорович Курінний. Постать П. Ф. Курінного, безперечно, є такою, що давно подолала межі вузько регіонального обширу, хоча  все його життя та різнопланова діяльність були тісно пов’язані із Уманню та Уманщиною, яка, як відомо, не обмежується  лише територією нинішнього Уманського району, а має значно ширший масштаб духовної й історичної значимості.

   Після відкриття модератором – доктором філософських наук, професором кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського НУС      П. М. Ямчуком презентації, з вітальним словом до присутніх звернувся доктор економічних наук, професор, проректор із науково-педагогічної роботи Михайло Іванович Мальований. У своєму виступі він зупинився на аналізові духовно-інтелектуальної спадщини Уманщини, приділивши увагу багатоаспектному феноменові П. Ф. Курінного та його ролі в процесі формування юних поколінь українців. Далі модератором заходу слово було надане доктору історичних наук, професору завідувачці Відділу джерелознавства новітньої України Інституту джерелознавства та археографії імені М. С. Грушевського НАН України Валентині Миколаївні Піскун,  яка у своєму виступові наголосила на проведеній очолюваним нею відділом, багатогранній і копіткій джерелознавчій роботі, з підготовки та видання щоденникової спадщини уманського громадського діяча та її включеності в загальний соціально-історичний контекст доби. Доповідь столичної вченої за своєю науковою насиченістю, маловідомими фактами й джерельною основою зацікавила слухачів. Також яскравим характером  відзначався виступ провідного  археографа Інституту джерелознавства та археографії імені М. С. Грушевського НАН України Тетяни Іванівни Котенко, яка зупинила свою увагу на духовному й буттєвому аспектах, що віддзеркалені у «Щоденнику українського селянина. 1919 рік» . Відомий в Умані та за її межами історик, краєзнавець, директор Державно-архітектурного заповідника «Стара Умань» поділився своїми як завжди оригінальними міркуваннями про історико-джерелознавчу, часто складну працю на ниві повернення українцям історичної пам’яті.  Слід відзначити, що активну участь у підготовці й проведенні заходу взяли помічник з виховної роботи ректора університету П. Б. Паєвський, завідувач кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського НУС, кандидат юридичних наук  доцент   Л. В. Машковська, весь колектив кафедри. Також у презентації долучилися викладачі  й студенти університету, досвідчені педагоги, що викладають гуманітарні дисципліни в коледжах і школах міста.