Меню
Остання редакція: 25 квітня 2024

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ – 2024 СЕКЦІЯ НАРОДОЗНАВСТВА

Щорічно, традиційно в квітні, в Уманському національному університеті садівництва проходить студентська наукова конференція, що підводить підсумки науково-дослідній роботі студентів за поточний навчальний рік.

25 квітня 2024 р., за результатами наукових досліджень студентів, відбулося засідання студентського наукового гуртка з народознавства кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін в рамках Всеукраїнської студентської наукової конференції, приуроченій 160- річчю від дня народження видатного науковця у галузі біологічних наук, професора Й. К. Пачоського

З вітальним словом до учасників конференції звернувся к. і. н., доцент, керівник ННЛ «Українознавство» В. І. Доморослий, який зосередив увагу всіх присутніх на вивченні народознавства як науки про народ, основу національного виховання молоді, любові до України, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови.

 

Керівник студентського наукового гуртка – кандидат історичних наук, доцент Майя Костюк ознайомила всіх учасників наукового зібрання із життєвим шляхом та творчою спадщиною професора Й. К. Пачоського та репрезентувала власні наукові розвідки, присвячені видатному вченому: ботаніку-флористу, систематику, геоботаніку та географу рослин (Костюк М. В. Пачоський Йосиф  Конрадович. Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України / [Казьмирчук М. Г., Колесник В. Ф., Коцур А. П., Костюк М. В. та ін.]; за заг. ред. А. П. Коцура, В. П. Коцура, Н. В. Терес. Київ – Чернівці: Книги – ХХI, 2010.  С. 462 – 465; Костюк М. В. Пачоський Йосиф  Конрадович – видатний вчений натураліст. Проблеми суспільно-політичних, гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін в аграрному вузі: зб. наук. статей. Вип. 5. К.: Міленіум, 2011. С. 40 – 44.)

  

Секцією були розглянуті актуальні проблеми традиційної та сучасної культури українців, теоретичні аспекти української етнології, історії, краєзнавства.

На секції народознавства, із доповідями виступили: студент 21-к-ім групи інженерно-технологічного факультету Павло Романенко (Григорій Сковорода як втілення національної ідентичност; наук. керівник – к. і. н., доцент Костюк М.В.); студент 31-кн групи факультету економіки і підприємництва Григорій  Бондар (Роль М. С. Грушевського у національно-культурному відродженні України); наук. керівник – к. і. н., доцент Костюк М.В.); студентка 11-ек групи факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Олександра Курмаз (Proces polonizacji ziem ukraińskich w XV-XVII wieku: sfera gospodarcza, polityczna, społeczna i duchowa); наук. керівник – к. і. н., доцент Костюк М.В.); студентка ІЕ-402 групи навчально-наукового інституту «Інститут інформаційних технологій в економіці» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Вероніка Романюк (Історична спадщина Прибузького краю: Соломіївський водяний млин); наук. керівник – к. і. н., доцент Костюк М.В.); студент 41-ім групи інженерно-технологічного факультету Микола Пархонюк (Бубнівське гончарство); наук. керівник – к. і. н., доцент Костюк М.В.); студентка 11-мб-т групи інженерно-технологічного факультету Вікторія Письменюк (Київський пантеон язичницьких ідолів: Перун, Хорс, Дажбог, Стрибог, Симаргл, Мокош); наук. керівник – к. і. н., доцент Костюк М.В.); студент 11-фв групи факультету лісового та садово-паркового господарства Віктор Горбатенко (Етнопедагогіка – національна система виховання дітей); наук. керівник – к. і. н., доцент Костюк М.В.); студентка 11-сп групи факультету лісового та садово-паркового господарства Марія Бурилко (Традиційні українські страви як символ єдності); наук. керівник – к. і. н., доцент Костюк М.В.); студентка 15-а групи факультету агрономії Дар’я Волошенюк (Родові знаки та символи, емблеми земель України); наук. керівник – к. і. н., доцент Костюк М.В.); студентка 11-ек групи факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Анастасія Григораш (Обряди та звичаї в українській родині); наук. керівник – к. і. н., доцент Костюк М.В.); студент 11- лг групи факультету лісового та садово-паркового господарства Артем Тищенко (Із історії краєзнавства: моя мала Батьківщина – селище Добровеличківка (історико-культурний аспект); наук. керівник – к. і. н., доцент Костюк М.В.); студент 11- с групи факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Владислав Аршулік (Село Красноволя на Волині у краєзнавчих дослідженнях); наук. керівник – к. і. н., доцент Костюк М.В.); студентка 11-е групи  факультету економіки і підприємництва Марія Свіщенко (Світський і церковний календар); наук. керівник – к. і. н., доцент  Доморослий В. І.); студентка 11-е групи факультету економіки і підприємництва Анна Тисевич (Історія та значення імен. Таємниця імені); наук. керівник – к. і. н., доцент  Доморослий В. І.); студентка 11-кн групи факультету економіки і підприємництва Уляна Григоренко (Філософія українського гумору); наук. керівник – к. і. н., доцент  Доморослий В. І.); студентка 11-ма факультету економіки і підприємництва  групи Діана Басюк (Гумор у рекламі: раціонально чи ні?); наук. керівник – к. і. н., доцент Доморослий В. І.); студентка 11- гр групи факультету менеджменту Єлизавета Оберемченко (Святкові і обрядові українські страви); наук. керівник – к. і. н., доцент  Доморослий В. І.); студентка  11-тм групи факультету менеджменту Юлія Шевченко  (Історико-етнографічна довідка Уманщини); наук. керівник – к. і. н., доцент  Доморослий В. І.); студент 11-м групи факультету менеджменту Микола Кравчук (Історико-етнографічне районування України); наук. керівник – к. і. н., доцент  Доморослий В. І.); студент 11-лг групи факультету лісового та садово-паркового господарства Максим Подолян  (Антропологічні риси українців); наук. керівник – к. і. н., доцент  Доморослий В. І.); студент  11б-ф групи Карина Маринченко (Як ми використовуємо «Заповіт» Кобзаря); наук. керівник – к. і. н., доцент  Доморослий В. І.); студент 11-о групи факультету економіки і підприємництва Владислав Ходорек (Теоретичні погляди українських романтиків (М. Максимович, П. Куліш, М. Костомаров); наук. керівник – к. і. н., доцент  Доморослий В. І.).

В роботі секції народознавства взяли участь тридцять студентів (як доповідачі та слухачі) та два викладачі кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін. Більшість доповідей супроводжувалася оригінальними презентаціями. Особливу зацікавленість усіх присутніх викликала наукова доповідь студентки 11-ек групи факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Олександри Курмаз «Процес полонізації українських земель у XV-XVII ст.: економічна, політична, соціальна та духовна сфери», що була презентована польською мовою.

 

  

Кращі студентські роботи було рекомендовано опублікувати у збірнику матеріалів студентських наукових праць Уманського НУС та оприлюднити на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українознавство в розвитку національної науки, освіти, виховання», яку буде проводити ННЛ «Українознавство»  кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін 16 травня 2024 р.

Підсумовуючи роботу секції, кандидат історичних наук, доцент М. В. Костюк зазначила, що народознавчі дослідження є важливою складовою національно-патріотичного виховання, засобом збереження пам’яті народу, спадкоємності національних традицій, наступності поколінь.

 

Майя КОСТЮК, кандидат історичних наук,

доцент, керівник студентського наукового гуртка із народознавства