Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2023

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК ІЗ НАРОДОЗНАВСТВА ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МИНУВШИНИ

В жовтні 2023 року на кафедрі соціально-гуманітарних і правових дисциплінпродовжувалися засідання студентського наукового гуртка із народознавства, де студенти та викладачі обговорили низку питань, пов’язаних із багатим історичним минулим нашого народу. 

Відповідно до наукової тематики гуртка, а саме: проблем традиційної та сучасної культури українців, теоретичних аспектів української етнології, історії, краєзнавства, керівник гуртка Майя Костюк ознайомила студентів із фундаментальними науковими працями О. Воропая «Звичаї нашого народу» (Звичаї нашого народу [Текст] : нар.-календар. звичаї, укр. нар. одяг : етногр. нарис /Олекса Воропай ; художоформ. Інни Бородаєвої. К. : Пульсари, 2012. 630 с.); Ф. Колесса «Історія української етнографії» (Історія української етнографії [Текст] /Ф. Колесса; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2005. 366 с.) та Г. Лозко «Етнологія України» (Етнологія України [Текст]: філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект /Г. С. ЛозкоК.: АртЕк, 2001. 303 с.), присвячених історії  української етнографії, фольклористики та етнології. 

Учасники засідання наукового гуртка поділилися думками щодо історичних та духовно-культурних процесів, які відбувалися на території України, починаючи з сивої минувшини і до сьогодення.

Надалі члени гуртка презентували свої наукові доповіді: «Люблінська унія та доля українських земель за умовами договору» (КурмазОлександра, студентка 11-ек групи). «Православні братства та їх роль в розвитку української культури» (Горбатенко Віктор, студент 11-фв групи). «Першодрукар Іван Федоров» (ОліцькаАнастасія, студентка 11-лг групи)

Насамкінець, учасники гуртка визначили нові теми для обговорення. 

Тож продовжуємо працювати над дослідженням культурної спадщини українського народу, яка відіграє надзвичайно важливу роль у збереженні історичної минувшини, формуванні та розвитку ментальної памяті та національної свідомості народу.

 

Майя КОСТЮК , кандидат історичних наук,

доцент, керівник студентського науковогогуртка із народознавства