Меню
Остання редакція: 06 лютого 2024

Участь у роботі спеціалізованої вченої ради ДФ 27.053.012 Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін факультету менеджменту Майя КОСТЮК у черговий раз (вісімнадцятий) була офіційним опонентом на публічному захисті дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Так, 28 грудня 2023 р. відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 27.053.012 Університету Григорія Сковороди в Переяславі з проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Сафар’янс Галини Василівни на тему: «Професор І. М. Єремеєв (1887 – 1957 рр.): наукова, педагогічна та організаційна діяльність» з галузі знань 03 – Гуманітарні науки, за спеціальністю 032 – Історія та археологія.

Дисертаційна робота є першим в українській історичній науці комплексним дослідженням зі всебічним і об’єктивним висвітленням наукової, педагогічної та організаційної діяльності відомого вченого та популяризатора науки й освіти професора Івана Максимовича Єремеєва та його внеску в розвиток вітчизняної селекції та насінництва. Фактичний матеріал, узагальнення й висновки дисертації, введені до наукового обігу документи та матеріали, значно збагачують і поглиблюють сучасні знання з історії розвитку вітчизняної селекційної науки в кінці XIX – першій половині XX ст.

Захист пройшов успішно. (У галереї під дописом використано фотоматеріали із захисту дисертації Сафар’янс Галини Василівни https://uhsp.edu.ua/)

Профорієнтаційна робота (інформація з друкованих ЗМІ)

В кінці січня 2024 р. на кафедру соціально-гуманітарних і правових дисциплін потрапила стаття методиста Гайворонського МРЦ, заслуженого вчителя України, заступника голови Гайворонського територіального комітету профспілки працівників освіти і науки України Івана Мудрого «Виховувати в підростаючого покоління любов до рідної землі», розміщеної на шпальтах газети «Гайворонські вісті» від 14 грудня 2023 р., де окрім іншого, поміщена суттєва інформація про профорієнтаційну роботу, яка здійснюється НПП Уманського НУС.

Цитуємо за: Гайворонські вісті. 2023. 14 грудня. С. 2. «   Доречно сказати, що за останні роки освітні заклади ведуть плідну співпрацю з педагогічними колективами Гайворонського професійного аграрного ліцею, Уманського національного університету садівництва, завдяки чому чимало випускників 9 і 11 класів поступають на навчання в ці освітні заклади, де успішно здобувають професії механізаторів, плодоовочівників, агрономів вирощування сільськогосподарських культур лісового і садово-паркового господарства та багато інших.

Педагогічний колектив нашого міжшкільного ресурсного центру (колишнього МНВК) щорічно організовував поїздку випускників 11 класів на День відкритих дверей в Уманському національному університеті, а також кожного року приймає делегації науковців, які здійснюють професійну орієнтацію серед випускників 11 класів, ліцеїв, коледжу. Ось і в цьому році в середині листопада в Гайворонську громаду завітала делегація науковців університету садівництва в складі  Майї Костюк – кандидата історичних наук, доцента кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін, до речі, випускниці Хащуватської школи, золотої медалістки, завідувача відділу доуніверситетської підготовки Бориса Бондаря, викладачів університету  Галини Гангуряну, Тетяни  Кірбай, які зустрілися з випускниками 11 класів Гайворонських ліцеїв № 2 і № 1, Хащуватського ліцею та студентами Гайворонського професійного аграрного ліцею. Під час зустрічей науковці здійснили презентації відеоматеріалів про діяльність колективів науковців і студентів вишу, анкетування учасників зустрічей, відповіли на ряд запитань про умови вступу та навчання в знаменитому університеті…». (Відбиток матеріалів цитованої  газети, поміщений у фотогалереї під цим дописом).

Засідання студентського наукового гуртка із народознавства

Напередодні зимової сесії відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка із народознавства, у роботі якого востаннє взяв участь професор Павло Ямчук, ознайомивши студентів зі своїми монографіями: «Бароковий універсум Івана Мазепи: культурний аспект» (Ямчук П. Бароковий універсум Івана Мазепи: культурний аспект: моногр. /П. Ямчук. Умань (Черкас. обл.): АЛМІ, 2005. 104 с.) та «Україна Ольги Діденко» (Україна Ольги Діденко [Текст]: монографія /О. Скуратівська, Б. Д. Чорномаз, П. М. Ямчук [та ін.]; [упоряд. Богдан Чорномаз ; рец.: Масненко В. В., Священко З. В., Карасевич А. О.]. Київ: Талком, 2017. 133 с.).

Майя КОСТЮК ,

кандидат історичних наук, доцент