Меню
Остання редакція: 22 квітня 2021

V Міжнародна науково-практична конференція «Філософія саду і садівництва у світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації».

     21 квітня 2021 року в Уманському національному університеті садівництва відбулась  V Міжнародна науково-практична конференція «Філософія саду і садівництва у світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації». Організатором конференції вже традиційно виступила кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського НУС. Не зважаючи на  те, що конференція проводилась не у звичному раніше форматі очного спілкування, а згідно з вимогами карантину, в он-лайн режимі ці вимоги жодним чином не позначились на високому рівні як презентованих учасниками концептуальних розвідок так і на рівні дискусій і філософування з приводу порушуваних проблем. Відкриваючи Пленарне засідання модератор доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін П.М.Ямчук відзначив, що  ідея осмислення філософії саду, садівництва, феномену садівничого спонукала до роздумів цілу плеяду провідних вчених та дослідників-практиків, в колі зацікавлень яких є різні царини соціально-гуманітарних наук.                                                                                                          Модератор висловив глибоку вдячність всім, хто долучився до участі в роботі конференції та надав слово для доповіді «Кореляція релігійного та національного в українському суспільстві: православний аспект» доктору філософських наук, професору, професору кафедри філософії та суспільних наук Вінницького національного медичного університету ім.. М.І. Пирогова К.М.Вергелесу, який глибоко проаналізував концепти релігійної й національної самосвідомості українців, окреслив перспективи  їх подальших наукових досліджень. Далі слово для доповіді «Формування ефективних експортно-орієнтованих ланцюгів постачання плодоягідної продукції» було надано доктору економічних наук, професору, професору кафедри менеджменту Уманського НУС О.О.Школьному, який ознайомив учасників з новітніми науковими розробками в економічній сфері, поділився міркуваннями про  подальший розвиток галузі. Доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського НУС А.М.Шатохін та доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування нашого вузу М.А.Вуйченко презентували доповідь на тему «Стоїцизм – вчення про природу і людську долю», яка викликала небайдужі міркування вчених. Цікаві й творчо-неординарні теми запропонували доктор філософських наук, професор, завідувачка відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» (м. Київ) А.В.Арістова  («Мусульманський Сад як рецепція Корану»), доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії О.С.Поліщук («Процеси ідентифікації в соціальних інтернет-мережах: соціально-філософські аспекти»), в.о. директора, заступник директора з навчальної роботи , викладач вищої кваліфікаційної категорії КНВЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.. Т.Г.Шевченка З.М.Крамська («Виховання гуманістичного ідеалу майбутніх фахівців у садівничій діяльності»), кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Л.В. Машковська Уманського НУС («Особливості запобігання та протидія корупції у сфері земельних відносин»), кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін І.Г.Коваленко-Чукіна («Правове забезпечення природо-заповідного фонду України»), кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання УДПУ ім. Павла Тичини Н.П.Сивачук («Концепт «сад» в українському фольклорі») доктор педагогічних наук, професор кафедри української літератури , українознавства та методик їх навчання Л.І.Йовенко («Культ рослин у весільній обрядовості історичної Уманщини»), директор Новоборисівської ЗОШ 1-3 ступенів, Новоборисівської ОТГ Роздільнянського  району  Одеської області В.І.Таранюк та вчитель вищої категорії цієї школи Т.А.Шаповалова поділились міркуваннями на тему «Філософія саду в образному слові: від Сковороди до Ліни Костенко»). Із доповіддю про «Філософію Саду та садівництва в контексті реалій ХХІ століття виступив модератор конференції проф. П.М.Ямчук. 

    Звісно, що в короткій інформації неможливо навіть просто перелічити всі своєрідні та яскраві доповіді й повідомлення, зазначивши, що  неяскравих чи нецікавих не було, хоча загальна кількість учасників сягала більше п’ятдесяти вчених з різних регіонів. Хочеться побажати учасникам подальшої творчої натхненної праці в ім’я плекання садів ідей, щиро подякувати за небайдужість і креативність та висловити сподівання на те, що наш діалог не лише триватиме, а ставатиме дедалі більш інтенсивним.

Доктор філософських наук, професор,

професор кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін                                П.М.Ямчук