Меню
Остання редакція: 22 жовтня 2021

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ:ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Вже стало доброю традицією, що кожної золотої осені,  кожного жовтня відомі вітчизняні вчені, теоретики й практики з питань менеджменту, економіки, всього спектру соціально-гуманітарних, правових і природничих дисциплін збираються під егідою факультету менеджменту Уманського національного університету садівництва для того, щоби взяти участь у проведенні вагомого наукового заходу – конференції «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи». Не зважаючи на карантинні обмеження, що пов’язані з триваючою пандемією covid19, не стала винятком і цьогорічна наукова конференція, що проводилася на базі zoom– платформи. Презентувалися доповіді з різних царин новітнього знанняоприявнювалисяактуальні проблемно-тематичні поля, пропонувалися способи вирішення нагальних питань, окреслювалися перспективи подальшого розвитку, визначалися пріоритетні шляхи теоретичної думки в різних сферах цивілізаційного поступу та втілення їх на практиці. 

 З ґрунтовним вітальним словом, у якому було окреслено історію, сучасність та перспективи розвитку факультету менеджменту, діяльності менеджерів у новітніх реаліях до присутніх звернулась декан факультету, кандидат економічних наук, доцент Н.О. ВернюкДалі слово було надано учасникам Пленарного засідання в роботі якого, зосібна, взяв участь професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін П.М.Ямчук. Вінпрезентував доповідь на тему: «Нібито парадоксальні паралелі (осмислення феномена України у філософсько-українознавчій рецепції ХХІ століття)». Слід зазначити, що кафедрою соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського НУС було запропоновано та оприлюднено вагомі та різнопланові доповіді з наступної проблематики: «Політична соціологія Михайла Драгоманова»  доктор соціологічних наук, професор А.М.Шатохін; «Електронна система торгів з оренди та продажу земель: найкращий інструмент боротьби з корупцією»  завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Л.В.Машковська; «Екологічна політика 
Європейського Союзу» – кандидат історичних наук, доцент І.Г.Коваленко-Чукіна; «Діагностика сформованості рівнів правової компетентності майбутнього менеджера» – кандидат педагогічних наук, доцент О.А.Поліщук; «Український парламентаризм Галичини у складі Австро-Угорщини» – кандидат історичних наук, доцент В.І.Доморослий. При цій слушній нагоді, особливу подяку хочеться висловити заступнику декана з наукової роботи, кандидату педагогічних наук, доценту С.П.Каричковській, яка  на високому рівні організувала роботу конференції та модерувала їїзасідання. Всі доповіді та виступи, які були запропоновані учасниками, будуть опубліковані в електронному збірникові Матеріалів конференції.