Меню

Костюк Майя Володимирівна

Костюк Майя Володимирівна Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-22-26
Email: majjja@ukr.net

 

Освіта

Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет, спеціальність «Історія»; кваліфікація - історик, викладач історії та суспільствознавства  (диплом РВ 724008 від 18. 06. 1988 р.)

Вчений ступінь: 

кандидат історичних наук за спеціальністю  07.00.07 - історія науки й техніки  (диплом  ДК № 044589 від 17. 01. 2008 р.)

Тема дисертаційного дослідження:

«Становлення та розвиток сільськогосподарських освітніх закладів і дослідної справи Черкащини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)»

Вчене звання: 

доцент кафедри гуманітарних дисциплін  ( диплом 12ДЦ  № 023130 від 17. 06. 2010 р.).

Підвищення кваліфікації

Національний  університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти за інноваційною спрямованістю педагогічної діяльності;

Свідоцтво СС 00493706/ 003585-17, реєстр. № 3585 від 16 червня 2017 р. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини , свідоцтво  ПК № 02125639/000863-22 , реєстр. № 863 від 29 квітня 2022 р.

Напрямок наукового дослідження:

«Історія аграрної освіти та дослідної справи на Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)».

Викладає навчальні дисципліни:  «Історія та культура України», «Філософія».

Самоаналіз 2018 - 2022 рр.

 Самоаналіз 2019 - 2023 рр.

Наукові і навчально-методичні публікації

ORCID0000-0002-8484-2074

Google Scholar: link