Меню

Коваленко-Чукіна Ірина Григорівна

Коваленко-Чукіна Ірина Григорівна Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент
Посада: Доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін
Контактний телефон: (04744) 3-22-26
Email: іrinakovalenkocukina@gmail.com

 

Освіта:

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, за спеціальністю «Історія», кваліфікація - викладач історії, вчитель основ правознавства (диплон EP№30379393).

Вчений ступінь: 

- кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.01 історія України, (диплом ДК № 057164 від 10 лютого 2010р.).

Тема дисертаційного дослідження 

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: «Зелений рух в Україні, становлення та формування, особливості функціонування»

Вчене звання:

 -доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін, атестат АД №004470 від 26 лютого 2020р.

Підвищення кваліфікації:

стажування на факультеті технології виробництва та матеріалознавства Технічного університету в м.Ченстохова (Польща) з 20 лютого 2018 року по 20 серпня 2018 року.

Тема наукового дослідження:

«Становлення і розвиток Зеленого руху в Україні та сучасні проблеми екологічної освіти»

 Викладає навчальні дисципліни:

«Адміністративне право»‚ «Історія та культура України» , «Політологія», «Правознавство» , «Філософія»‚  «Екологіче право».

Аналіз наукової та професійноі активності

Scopus Author ID: 57211470050

ORCID:http:0000-0003-4385-9168

Google Scholar: link