Меню
Остання редакція: 02 лютого 2021

Спеціальність «Право»

Спеціальність «Право» передбачає підготовку фахівців у галузі надання юридичної освіти з широким доступом до працевлаштування та подальшого навчання; забезпечення формування та розвитку загальних і професійних якостей у галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, засновані на отриманих здобувачами вищої освіти знаннях у галузі права.

Освітня програма підготовки молодших бакалаврів з права передбачає підготовку фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані завдання у сфері права, з розумінням природи та змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.

ДЕ ПРАЦЮЮТЬ ФАХІВЦІ ОСВІТНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР З ПРАВА»

Фахівці освітньої кваліфікації «Молодший бакалавр з права» здатні виконувати роботу в розрізі професійних груп і професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Професіонали в галузі праці та зайнятості; Експерт із соціальної відповідальності; Професіонали державної служби; Радник (органи державної влади); професіонали в галузі правознавства; експерт; судові секретарі, виконавці та розпорядники; секретар судового засідання; організатори діловодства (система судочинства); помічники керівників підприємств, установ та організацій; помічник керівника (директора, начальника і т. ін.) установи виконання покарань; помічник керівника підприємства (установи, організації); Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів; помічник керівника виробничого підрозділу; помічник керівника іншого основного підрозділу; помічники керівників малих підприємств без апарату управління; помічник керівника малого підприємства без апарату управління. Інші помічники: помічник адвоката, помічник державного нотаріуса; помічник юриста (інші види юриспруденції); секретар центрального органу виконавчої влади. Наші випускники – це професіонали з кращими компетентностями та рисами впевненого і рішучого фахівця.

РИСИ ПОТЕНЦІЙНОГО ФАХІВЦЯ ФАХІВЦЯ ОСВІТНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР З ПРАВА»

Інтелект, креативність, почуття гумору, толерантність, знання психології, оптимізм, відповідальність, уважність, вміння аналізувати та спілкуватися – основні риси потенційного фахівця з освітньої кваліфікації «Право». Та не менш важливими є риси, вміння, навички, що набуваються в процесі навчання: здатність аналізувати особливості та виявляти закономірності державно - правового розвитку України на різних історичних етапах; здатність орієнтуватися у системі права, визначати й аналізувати структуру та види юридичних норм; вміння складати й оформляти документацію, у тому числі юридичну, з урахуванням сучасних вимог діловодства; здатність орієнтуватися у системі нормативно - правових актів щодо організації та діяльності правоохоронних і судових органів та застосовувати їх на практиці; уміння розробляти проекти цивільно-правових договорів, проекти договорів та інших документів у сфері сімейних відносин; уміння самостійно розробляти проекти процесуальних документів у справах цивільної юрисдикції і здатність орієнтуватись у нормативних актах, що складають правове регулювання порядку розгляду справи в порядку цивільного судочинства; здатність застосовувати законодавство про працю та соціальний захист; здатність забезпечити, юридичне супроводження створення та діяльності суб’єктів господарювання; здатність самостійно розробляти проекти господарських договорів та інших документів у сфері господарювання; уміння здійснювати первинну кримінально - правову кваліфікацію злочину; уміння самостійно розробляти проекти кримінально-процесуальних документів; здатність орієнтуватися у фінансовій системі держави, системі нормативно-правових актів, що регулюють фінансові правовідносини; уміння роботи з комп'ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності юриста; здатність визначати соціальну сутність, функції, форму держави, структуру її апарату; міння визначати юридичну силу та межі чинності нормативно-правових актів.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЇ

Фахівець зі спеціальності «Право», згідно даних сайту https://ua.trud.com/ua/salary, в середньому отримує від 5000 до 10000 грн заробітної плати (Головний спеціаліст командування); головний спеціаліст з питань юридичного забезпечення – 8250 грн.; завідувач сектору правового забезпечення 7610 – 11910 грн.

Професії даного спрямування є популярною нині та й надалі не втратить свою актуальність на ринку праці. І для того, щоб правова база була точною та коректною, фахівці з даної спеціальності стануть на варті захисту будь-якого підприємства.

ЧОМУ САМЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПРАВО» В УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ САДІВНИЦТВА

Спеціальність «ПРАВО» в Уманському національному університеті садівництва – ЦЕ:

  • ПРОФЕСІОНАЛІЗМ – колектив викладачів з досвідом профільної практичної діяльності та постійно оновлювані відповідно до вимог ринку праці освітні програми;
  • ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ – під час навчання студенти мають можливості слухати лекції, брати участь у семінарах та тренінгах відомих українських та зарубіжних практиків бізнесу, працювати в онлайн режимі;
  • АКТИВНИЙ РОЗВИТОК – студенти мають можливість брати участь у різноманітних грантах і проектах, як в країні так і за кордоном, розвиватися професійно;
  • НАВЧАННЯ У ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ – можливість паралельного здобуття освіти одразу на двох спеціальностях і дистанційні методи навчання онлайн у зручний для студента час, можливість дуальної освіти.

Останні новини

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН  студентської наукової конференції, приуроченої 160 – річчю від дня народження видатного науковця у галузі біологічних наук,  професора Й.К. ПачоськогоЧитати повністю

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН студентської наукової конференції, приуроченої 160 – річчю від дня народження видатного науковця у галузі біологічних наук, професора Й.К. Пачоського

Читати повністю

Всі новини