Меню

Машковська Людмила Володимирівна

Машковська Людмила Володимирівна Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувач кафедри
Контактний телефон: (04744)3-22-26
Email: social@udau.edu.ua

 

Працює в університеті з  2005 року на посаді викладача кафедри правових дисциплін.

З 2007 року в зв’язку з реорганізацією кафедр університету, переведена викладачем кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

 2014 рік – присвоєно звання доцента.

З 2018 року –  завідувач кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін.

Член Вченої ради університету.

Член вченої ради факультету менеджменту.

Автор і співавтор наукових та науково-методичних праць, серед яких монографія, навчально-методичний посібник, підручник, статті у виданнях, що цитуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, Index Copernicus, статті у фахових виданнях.

Викладає навчальні дисципліни: «Правознавство», «Трудове право», «Господарське право», «Міжнародне приватне право».

 Тема наукової роботи: «Правовий статус некомерційних суб’єктів господарювання».

 Останнє  підвищення кваліфікації – у  2018 р. ( міжнародне практичне стажування на тему: «Міжнародна мобільність в освіті» організоване Факультетом технології виробництва та матеріалознавства Технічного університету в м. Ченстохова)

(Польща )

 

Основні наукові праці за останні 5 років:

 

  1. Машковська Л. В. Комерційна та некомерційна сутність кооперативу / Л. В. Машковська  // Європейські перспективи. – 2013. – № 3. – С. 140-144.
  2. Машковська Л.В. Кредитна спілка як некомерційний суб’єкт господарювання: проблемні моменти правового становища / Л. В. Машковська  // Наше право. – 2013.–№ 5. – С. 144-150.
  3. Машковська Л.В. Казенне підприємство: поняття, ознаки й правова природа / Л. В. Машковська  // Юридична Україна. – 2014. – № 2. – С. 57-63.
  4. Машковська Л.В. Поняття та особливості дочірнього підприємства / Л. В. Машковська  // Юридичний вісник. – 2014. – № 2. – С. 85-93
  5. Машковська Л.В. Поняття , види та правова природа товаророзпорядчих документів як об’єктів ринку цінних паперів / Л. В. Машковська  // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – № 24. – С. 140-144.
  6. Машковська Л.В. Сфера некомерційного господарювання: підстави, передумови, похідні та супутні відносини / Л. В. Машковська // Сучасні питання економіки і права : зб. наук. праць. – К. : КиМУ, 2015. – Вип. 1(7). – С. 112-117.
  7. Машковська Л.В. Земельні ділянки для садівництва: форми захисту земельних прав / Л. В. Машковська    // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації». — Умань. — 2016.— С. 65–69.
  8. Машковська Л.В. Проблеми трансформації суб’єктів некомерційного господарювання / Л. В. Машковська   // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стан та перспективи трансформації вищої освіти в контексті Європейського вибору України». — Умань. — 2016.— С. 126–131.
  9. Машковська Л.В. Юридичне забезпечення захисту суб’єктивного земельного права / Л. В. Машковська    Філософія саду і садівництва в сітовій культурі: джерела та новітні інтерпретації : Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, Умань, 17-18 травня 2017 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – С. 66-71. 

10. Машковська Л.В. Правовий статус вищих навчальних закладів: історико-правовий аспект / Л. В. Машковська    Філософія саду і садівництва в сітовій культурі: джерела та новітні інтерпретації : Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, Умань, 17-18 травня 2017 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – С. 161-166.   

11. Машковська Л.В., Поняття та правова природа фондової біржі як суб’єкта господарюваня/ Л. В. Машковська,  І.Г. Коваленко-Чукіна // Право і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 100-106.

12. Машковська Л.В. Особливості громадянського суспільства як основи розвитку правової держави / Л.В. Машковська // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття : проблеми і перспективи», 19 жовтня 2017 р. – Умань, ВПЦ «Візаві», 2017. – С. –89-91

13. Машковська Л.В. Відшкодування збитків як одна із юридичних гарантій прав на землю / Л. В. Машковська // Актуальні питання сучасної аграрної науки: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції , м.Умань, 15 листопада 2017 р. – Умань. : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – С. 332-334.

14. Машковська Л.В. Правова характеристика пайового інвестиційного фонду / Л. В. Машковська  // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 1. – С. 50-54.

15. Машковська Л.В.Економічна суть кредитних спілок як специфічних суб’єктів господарювання некомерційного фінансового характеру / Л.В. Машковська // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси і управління в ХХІ столітті : аналіз тенденцій та перспективи», 19-22 березня 2018 р. – Київ-Буковель, Фінансово-економічна наукова рада, 2018. – С. –70-74.

16. Машковська Л.В. Правова природа сільськогосподарських кооперативів як певних видів суб’єктів господарювання некомерційного характеру. Соціальний розвиок сільських регіонів: колектив. монограф., вип.3/ 3а ред. А.М.Шатохіна, М.В.Костюк .Умань. :Візаві, 2018. ст. 258 – 265(внесок автора – 1 д.а.)

17. Машковська Л.В., Коваленко-Чукіна І.Г. Особливості  політичної  та правової культури демократичної  України. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття : проблеми і перспективи», 18-19 жовтня 2018 р. – Умань, ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 140-142