Меню

Машковська Людмила Володимирівна

Машковська Людмила Володимирівна Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувач кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін
Контактний телефон: (04744)3-22-26
Email: mila.7k77@gmail.com

 

Освіта: 

Національна академія внутрішніх справ України, спеціальність «Правознавство»,  кваліфікація - юрист (диплом МВ № 10018821 від 25 квітня 2005 р.).

Вчений ступінь: 

кандидат юридичних наук за спеціальністю  12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право  (диплом ДК №007272 від 25 січня 2013 р.).

Тема дисертаційного дослідження: 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: «Правовий статус некомерційних суб’єктів господарювання».

Вчене звання: 

доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін, (атестат 12ДЦ  №040079 від 23 вересня 2014 р.)

Підвищення кваліфікації: 

Стажування на факультеті технології виробництва та матеріалознавства Технічного університету в м. Ченстохова (Польща), сертифікат про закінчення курсу міжнародного післядипломного практичного стажування «Міжнародна мобільність в освіті», 20.02.2018 – 20.08.2018 р.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти і туризму, «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності при викладанні дисциплін: «Правознавство», «Трудове право», «Господарське право». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС № 00493706/015334-21 від 05 листопада 2021 року.

Міжнародне наукове стажування «Академічна доброчесність» (онлайн) з 16.05.2022 по 24.06.2022 із використання онлайн-платформи ZOOM BUSINESS(180 год. (6 кредитів ECTS) аудиторних занять та самостійної роботи): Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC, KRS: 0000647929) спільно із Вищим Семінаріумом Духовним університету UKSW у м.Варшава (Польща). Сертифікат KW - 240622/071 від 24 червня 2022 року.

Тренінг для Антикорупційних уповноважених «Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції - 2022». Сертифікат № 2022-0333 виданий Національним агенством з питань запобігання та виявлення корупції.

Спеціалізований тренінг для Антикорупційних уповноважених «Робота уповноваженого під час вступної кампанії 2022».  Сертифікат № 2022-0005 виданий спільно Національним агенством з питань запобігання та виявлення корупції, Асоціацією юридичних клінік України, European union anti-corruption initiative.

Тренінг для Антикорупційних уповноважених «Антикорупційна робота Уповноваженого зі студентами». Сертифікат № 2022-007 виданий Національним агенством з питань запобігання та виявлення корупції.

Базовий онлайн-курс «Антикорупційний уповноважений» Сертифікат № 622 виданий Національним агенством з питань запобігання та виявлення корупції. 2023 рік. (1,47 кредити ECTS).

Тренінг для Антикорупційних уповноважених «Управління корупційними ризиками ЗВО», що відбувся  в межах проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вищій освіті: закордонний досвід і національна практика» Сертифікат № 27/2023 виданий Асоціацією юридичних клінік України.

Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему:  «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PHD)  в країнах Європейського Союзу та Україні». Сертифікат ESN № 15670 від 18.09.2023Lublin (Poland)

Тема наукового дослідження:

«Правовий статус некомерційних суб’єктів господарювання».

Викладає навчальні дисципліни: 

«Правознавство», «Трудове право», «Господарське та трудове право», «Аграрне та екологічне право».

Аналіз наукової та професійної активності

Наукові і навчально-методичні публікації

Scopus Author ID: 5721144780886

ORCID: 0000-0002-0640-3113

Google Scholar: link