Меню

Машковська Людмила Володимирівна

Машковська Людмила Володимирівна Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувач кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін
Контактний телефон: (04744)3-22-26
Email: mila.7k77@gmail.com

 

Освіта: 

Національна академія внутрішніх справ України, спеціальність «Правознавство»,  кваліфікація - юрист (диплом МВ № 10018821 від 25 квітня 2005 р.).

Вчений ступінь: 

кандидат юридичних наук за спеціальністю  12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право  (диплом ДК №007272 від 25 січня 2013 р.).

Тема дисертаційного дослідження: 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: «Правовий статус некомерційних суб’єктів господарювання».

Вчене звання: 

доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін,

(атестат 12ДЦ №040079 від 23 вересня 2014 р.).

Підвищення кваліфікації: 

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС № 00493706/000427-16 від 17 червня 2016 р.; Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності.

Стажування на факультеті технології виробництва та матеріалознавства Технічного університету в м. Ченстохова (Польща), сертифікат про закінчення курсу міжнародного післядипломного практичного стажування «Міжнародна мобільність в освіті», 20.02.2018 – 20.08.2018 р.

Тема наукового дослідження:

«Правовий статус некомерційних суб’єктів господарювання».

Викладає навчальні дисципліни: 

«Правознавство» «Трудове право», «Господарське право», «Міжнародне право».

Аналіз наукової та професійної активності

Наукові і навчально-методичні публікації

Scopus Author ID: 5721144780886

ORCID: 0000-0002-0640-3113

Google Scholar: link