Меню
Остання редакція: 29 січня 2021

Наукові та методичні публікації

Основні публікації: 

 1. Машковська Л. В. Щодо правової природи порядку створення (державної реєстрації) некомерційних суб’єктів господарювання / Л. В. Машковська // Адвокат. – 2012. – № 3 (138). – С. 44-48.
 2. Машковська Л.В. Поняття та класифікація некомерційних суб’єктів господарювання / Л. В. Машковська // Вісник Вищої Ради юстиції. – 2012. – № 11 (9). – С. 189-199.
 3. Машковська Л. В. Проблеми погодження господарського та податкового законодавства у сфері некомерційного господарювання / Л. В. Машковська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2011. – Вип. 58. – С. 470-477.
 4. Машковська Л. В. Про підстави, передумови, похідні та супутні відносини у сфері некомерційного господарювання / Л. В. Машковська // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 3. – С. 168-172.
 5. Машковська Л. В Правовий статус суб'єктів некомерційної господарської діяльності / Л. В. Машковська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2011. – Вип. 57. – С. 573-578.
 6. Машковська Л.В. Поняття та ознаки відповідальності некомерційних суб’єктів господарювання / Л. В. Машковська // Вісник Вищої Ради юстиції. – 2012. – № 4 (12). – С. 52-62
 7. Машковська Л. В. Комерційна та некомерційна сутність кооперативу / Л. В. Машковська  // Європейські перспективи. – 2013. – № 3. – С. 140-144.
 8. Машковська Л.В. Кредитна спілка як некомерційний суб’єкт господарювання: проблемні моменти правового становища / Л. В. Машковська  // Наше право. – 2013. – № 5. – С. 144-150.
 9. Машковська Л.В. Казенне підприємство: поняття, ознаки й правова природа / Л. В. Машковська  // Юридична Україна. – 2014. – № 2. – С. 57-63.
 10. Машковська Л.В. Поняття та особливості дочірнього підприємства / Л. В. Машковська  // Юридичний вісник. – 2014. – № 2. – С. 85-93
 11. Машковська Л.В. Поняття , види та правова природа товаророзпорядчих документів як об’єктів ринку цінних паперів / Л. В. Машковська  // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – № 24. – С. 140-144.
 12. Машковська Л.В. Сфера некомерційного господарювання: підстави, передумови, похідні та супутні відносини / Л. В. Машковська // Сучасні питання економіки і права : зб. наук. праць. – К. : КиМУ, 2014. – Вип. 1(7). – С. 112-117.
 13. Машковська Л.В., Поняття та правова природа фондової біржі як суб’єкта господарюваня/ Л. В. Машковська,  І.Г. Коваленко-Чукіна // Право і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 100-106.
 14. Машковська Л.В. Правова характеристика пайового інвестиційного фонду / Л. В. Машковська  // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 1. – С. 50-54.
 15. HAIDAI O.V. Faktors of Decreasing Manufacturing and Economic Actsvsty of Agricultural Enterprises as the Basis of Their Competstiveness / Oksana HAIDAI, Ivanna CHUKINA, Tetiana PONEDILCHUK, Anastasiya MOVCHANYUK, Iryna KOVALENKO- CHUKINA and Liudmyla MASHKOVSKA // Proceedings of the 33 rd International Business Information Vanagement Association Conference (IBIMA). – 10-11 April. – 2019. – Cranada, Spain. – P. 7062-7071
 16. Машковська Л.В. Коваленко-Чукіна І.Г. Юридична відповідальність некомерційних суб’єктів господарювання як різновид соціальної відповідальності. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 129-133.
 17. Петренко Н.О., Машковська Л.В. Цифровизація державних адміністративних послуг в Україні: нормативно-правові аспекти.   Право і суспільство. 2020. № 2. С. 112-119. ( «Index Copernicus»).
 1. Машковська Л.В. Коваленко-Чукіна І.Г.  Правова охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві. Юридичний науковий електронний журнал. 2020.  № 6. С. 91-95. ( «Index Copernicus»).
 2. MOVCHANIUK A.V. Socio - State Policy in Land RelationsSphere in Terms of Ukraine’s Agrarian Reform /AnastasiiaMOVCHANIUK, Ivanna CHUKINA, LiudmylaMASHKOVSKA, Iryna KOVALENKOCHUKINA, OlegAVRAMENKO and Oksana AVRAMENKO// Proceedinds of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1-2 April.- 2020.- Granada, Spain. – P.10577- 10609

Підручники:

1. Білошкурська З.П., Машковська Л.В., Поліщук О.А., Коваленко-Чукіна І.Г.   Земельне право України. Підручник.  Умань: ВПЦ «Візаві» 2018. 712 с.

 

 Навчальні посібники:

1. Білошкурська З.П., Машковська Л.В., Поліщук О.А., Коваленко-Чукіна І.Г.  Правознавство. Навчальний посібник. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 740 с.

  Матеріали наукових конференцій:

 1. Машковська Л. В. Поняття та ознаки некомерційної діяльності / Л. В. Машковська // Актуальні питання реалізації чинних національних та міжнародних нормативно-правових актів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 16-17 березня 2012 р.): у 2 ч. – О. : ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – Ч. 2. – С. 41-42.
 2. Машковська Л. В. Правова природа благодійних організацій / Л. В. Машковська // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 29 березня 2012 року. – К. : Вид-во Європейського університету, 2012. – Вип. 13 – С. 376-378.
 3. Машковська Л. В. Щодо діяльності неприбуткових підприємств у сфері медичних послуг / Л. В. Машковська // Рационализация современной науки» по юридическим, филологическим, педагогическим, философским, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам : XIX Межд. науч.-практ. конф., 22-23 марта 2012 года. – Горловка, 2012. – С. 1-2.
 4. Машковська Л. В. Щодо поняття та ознак кредитних спілок / Л. В. Машковська // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції асоціації аспірантів-юристів, м. Харків, Україна, 12-13 квітня 2012 р.: у 4 т. – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – Т. 3. – С. 55-57.
 5. Машковська Л. В. Історичний шлях виникнення меценацтва і благодійності як чинників створення відповідних некомерційних суб’єктів господарювання / Л. В. Машковська  //   Юридична наука: нові ідеї та концепції: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 жовтня 2012 року. – у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська організація «Істина», 2012. – Ч.1. – С. 99-101.
 6. Машковська Л. В. Біржа як некомерційний суб’єкт господарювання / Л. В. Машковська  // Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 24 лютого 2013р. – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2013. – С. 48-50.
 7. Машковська Л.В. Поняття та ознаки об’єднання співвласників багатоквартирного будинку як суб’єкту некомерційної господарської діяльності / Л. В. Машковська  // Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 7-8 лютого 2014р. – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2014. – С. 67-69.
 8. Машковська Л.В. Вищий навчальний заклад як суб’єкт некомерційного господарювання / Л. В. Машковська  // Роль права та закону в громадянському суспільстві: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 14-15 лютого 2014р. – Київ : Центр правових наукових досліджень, 2014. – С. 76-78.
 9. Машковська Л.В. Характерні особливості комерційної та некомерційної господарської діяльності/ Л. В. Машковська  Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: Міжнародна науково-практична конференція, м.Донецьк, 6-7 лютого 2015 р. – Д. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2015. – С. 59-61.
 10. Машковська Л.В. Благодійництво і меценацтво як чинники створення відповідних некомерційних суб’єктів господарювання та їх історичний шлях виникнення / Л. В. Машковська  Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи :Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції , м.Умань, 5 листопада 2015 р. – У. :Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – С. 90-92.
 11. Машковська Л.В. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин / Л. В. Машковська Актуальні питання сучасної аграрної науки :Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції , м.Умань, 20 листопада 2015 р. – У. :Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – С. 332-334.
 12. Машковська Л.В. Особливості порядку застосування, види та правові аспекти відповідальності некомерційних суб’єктів господарювання / Л. В. Машковська Українська національно-культурна ідентичність : джерела, сьогодення, погляд у майбутнє : Матеріали Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції , м.Умань, 26 листопада 2015 р. – У. :Видавець «Сочінський», 2015. – С. 54-58.
 13. Машковська Л.В. Юридична відповідальність як найвагоміша гарантія забезпечення можливості реалізації прав та інтересів некомерційних суб’єктів господарювання / Л. В. Машковська    Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, Умань, 21-22 квітня 2016 р.: у 2 ч. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 9-11.
 14. Машковська Л.В. Земельні ділянки для садівництва: форми захисту земельних прав / Л. В. Машковська    Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації : Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, Умань, 18-19 травня 2016 р. – Умань: ВПЦ «Візаві» Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 65-69.   
 15. Машковська Л.В. Проблеми трансформації суб’єктів некомерційного господарювання / Л. В. Машковська    Стан та перспективи трансформації вищої освіти в контаксті європейського вибору України: Матеріали  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Умань, 18-19 травня 2016 р. – Умань: ВПЦ «Візаві» Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 126-131.   
 16. Машковська Л.В. Юридичне забезпечення захисту суб’єктивного земельного права / Л. В. Машковська    Філософія саду і садівництва в сітовій культурі: джерела та новітні інтерпретації : Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, Умань, 17-18 травня 2017 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – С. 66-71. 
 17.  Машковська Л.В. Правовий статус вищих навчальних закладів: історико-правовий аспект / Л. В. Машковська    Філософія саду і садівництва в сітовій культурі: джерела та новітні інтерпретації : Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, Умань, 17-18 травня 2017 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – С. 161-166.   
 18. Машковська Л.В. Особливості громадянського суспільства як основи розвитку правової держави / Л.В. Машковська // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття : проблеми і перспективи», 19 жовтня 2017 р. – Умань, ВПЦ «Візаві», 2017. – С. –89-91.
 19. Машковська Л.В. Відшкодування збитків як одна із юридичних гарантій прав на землю / Л. В. Машковська // Актуальні питання сучасної аграрної науки: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції , м.Умань, 15 листопада 2017 р. – Умань. : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – С. 332-334.
 20. Машковська Л.В.Економічна суть кредитних спілок як специфічних суб’єктів господарювання некомерційного фінансового характеру / Л.В. Машковська // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси і управління в ХХІ столітті : аналіз тенденцій та перспективи», 19-22 березня 2018 р. – Київ-Буковель, Фінансово-економічна наукова рада, 2018. – С. –70-74.
 21. Машковська Л.В. Правова природа сільськогосподарських кооперативів як певних видів суб’єктів господарювання некомерційного характеру //Соціальний розвиток сільських регіонів: колектив. монограф. Вип. 3. / 3а ред. А.М. Шатохіна, М.В. Костюк. Умань: Візаві, 2018. С. 126 – 131 (внесок автора – 1 д.а.)
 22. Машковська Л.В., Коваленко-Чукіна І.Г.  Особливості політичної та правової культури демократичної України / Л.В. Машковська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття : проблеми і перспективи», 18-19 жовтня 2018 р. – Умань, ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 140-142.
 23. Машковська Л.В., Коваленко-Чукіна І.Г.  Мова права в аспекті регулювання різного роду соціальних конфліктів/ Л.В. Машковська // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції ««Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України у Європейський простір», 11 квітня 2019 р. – Умань, ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 28-31.
 24.  Машковська Л.В., Коваленко-Чукіна І.Г.  Особливості докорінних змін економіко-правової ситуації в галузі садівництва / Л.В. Машковська // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приуроченої 175-річчю Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. / Редкол.: Непочатенко О.О.(відп. ред.) та ін. Умань. Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2019. С. 168-171.
 25. Машковська Л.В. Особливості розгляду господарських спорів, пов’язаних із порушенням прав на землю. Філософія саду і садівництва в світовій культурі : джерела та новітні інтерпретації»: до 175-ї річниці від заснування Уманського НУС: зб. наук. статей  за матеріалами III міжнародної науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України, Уманський НУС [та ін.]. Умань, 2019. – С. 89-94.
 26. Машковська Л.В.Правова оцінка принципів господарського процесу // Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття : проблеми і перспективи». – Умань, ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 149- 152.
 27.  Машковська Л.В. Особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності некомерційних суб’єктів господарювання. Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: збірник тез наукових праць Міжнародної наукової конференції (Братислава-Вена, 25 березня 2020 року) . Міжнародний науковий центр розвитку науки і технології, 2020. С. 69-72

 

 

 

Останні новини

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ І ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ВЗЯЛА УЧАСТЬ У СВЯТКУВАННІ  ДНЯ ЗНАНЬ В УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ САДІВНИЦТВАЧитати повністю

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ І ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ВЗЯЛА УЧАСТЬ У СВЯТКУВАННІ ДНЯ ЗНАНЬ В УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ САДІВНИЦТВА

Читати повністю

Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 150-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі бджільництва Іполіта Івановича КорабльоваЧитати повністю

Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 150-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі бджільництва Іполіта Івановича Корабльова

Читати повністю

Всі новини