Меню
Остання редакція: 17 січня 2023

БЕРЕЗНЕВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА СЕКЦІЇ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ І ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

«Historiaestmagistra vitae»(Marcus Tullius Cicero«Історія –вчителька життя» (Марк Туллій Цицерон)

   Діяльність студентського наукового гуртка секції історії та культури України кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін спрямованана розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними особистісних, коґнітивнихкомпетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через наукові дослідження.

   Учасники гуртка на своїх щомісячних засіданнях знайомляться з принципами, методами та інструментарієм дослідницької роботи; беруть активну участь у проведенні круглих столів, дискусіях на різноманітну тематику, де обговорюються актуальні проблеми історії та культури України; виступають на наукових семінарах та конференціях із підготовленими доповідями та науковими роботами. Результати роботи гуртка щорічно публікуються в студентському науковому збірнику.Така плідна його робота дає можливість застосовувати набутий досвід дослідницької діяльності студентів в процесі навчання.Науковоюроботоюгурткаохопленоздобувачів вищої освіти усіх факультетів нашого університету. Його діяльність сприяє поглибленому вивченню історії та культури України студентами в процесі навчання. 

   Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти робота наукового гуртка з історії та культури України забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:

   Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. Здатність до пошуку та аналізуінформації з різних джерел. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та досягнення суспільства на основі розуміння історії. Здатність вирішувати професійні завдання спираючись на гуманістичні, загальнолюдські цінності, особисті знання, ідеї, переконання. Здатність аргументовано відстоювати свої погляди, брати участь у дискусії з метою пошуку історичної істини. Здатність мати громадянську позицію, високу історико-політичну культуру. Здатність розуміти основні шляхи етногенезу української нації. Здатність пояснити основні періоди історико-культурного розвитку українського народу та етапи формування української нації та її державності. Здатність користуватись категоріально-понятійним апаратом історичної науки та вміння працювати з науковою та методичною літературою. Здатність аналізувати історичні процеси, події, факти, давати їм власну оцінку. Здатність користуватись різноманітними методами дослідження історичного процесу. Здатність  класифікувати явища культури за їх історичною значимістю, національною приналежністю і стильовими особливостями, а також аналізувати перспективи розвитку української культури.

   У певній мірі робота гуртка дозволяє виявити прогалини в знаннях студентів, дає можливість усунути їх, що сприяє кращій підготовці студентів до заліків та іспитів, а також загальному підвищенню якості освіти.

   З нагоди Всесвітнього Дня історика в кінці березня 2022 рокувідбулось планове засідання наукового студентського гуртка секції історії та культури України, де були розглянуті актуальні питання української історії та культури, зокрема, порушувались проблеми історичного краєзнавства, пов’язані з історією різних регіонів України. Велика увага була приділена дослідженню творчої діяльності Т.Г. Шевченка та М.В. Гоголя. Були презентовані наукові матеріали, присвячені історичним подіям Української революції 1917-1921 рр.

   До уваги учасників були представлені наступні доповіді:

1. Умань історична (доповідач – студент 11-кн групи Штерц Ростислав; науковий керівник к.і.н., доцент Костюк М. В.)

2. З історії Гайворонського краю (доповідач – студент 11-кн групи Бондар Григорій; науковий керівник к.і.н., доцент Костюк М. В.)

3. Добровеличківка – моя мала Батьківщина: історико-культурний аспект (доповідач – студентка 11-т групи Гончаренко Аріна; науковий керівник к.і.н., доцент Костюк М. В.)

4. Доба Директорії УНР (доповідач – студентка 11-кн групи Роїк Юлія; науковий керівник к.і.н., доцент Костюк М. В.)

5. Творчість Тараса Шевченка – національний код України (доповідач – студент 11-а групи Тернавський Артем; науковий керівник к.і.н., доцент Доморослий В. І.)

6. Микола Васильович Гоголь і його роль у літературному житті України та Росії (доповідач – студент 13-а групи Пухний Владислав; науковий керівник к.і.н., доцент Доморослий В. І.).

   Всі доповіді викликали велику зацікавленість присутніх, було багато запитань, відбулась жвава дискусія. За рішенням секції всі представлені доповіді були схвалені. Авторам було рекомендовано продовжити дослідження з обраних тем та рішенням секції рекомендовано для участі в наукових студентських конференціях в інших ЗВО, а також до включення в збірник наукових праць студентів.

   Вважаємо, що основні завдання гуртка, а саме: сприяти підвищенню наукової підготовки студентів; формувати у здобувачів вищої освіти інтересу до наукової творчості; розвивати творче мислення, поглиблення отриманих у навчальному процесі знань є досягнутими.

   Щиро вітаємо наших колег-істориків із професійним святом! Бажаємо відмінної пам’яті на всі історичні події, достовірної інформації з цікавих джерел! Розвитку, великих досягнень і відмінних результатів у праці! Здоров’я Вам, щастя і насичення допитливого розуму!Цікавих фактів і неймовірних відкриттів, добрих знаків і прекрасних ідей, безсумнівної удачі та великих цілей, доброї радості і благополучної діяльності! Усім якнайшвидшої Перемоги та Миру!

Кандидат історичних наук,доцент М.В.Костюк

Останні новини

VIІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція  «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації»Читати повністю

VIІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації»

Читати повністю

Всі новини